เคลย์แอนิเมชัน

Clay animation
Clay animation

เคลย์แอนิเมชัน (Clay animation หรือ เคลย์เมชั่น  Claymation)
คือ แอนิเมชันที่ใช้หุ่น หรือรูปทรง ซึ่งทำจากดินเหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง
โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ดัดท่าทางได้ แล้วเคลื่อนไหวไปทีละท่าทางตามต้องการ
เมื่อนำภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นเฟรมต่อกัน ก็จะเสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

ต.ย.1 การสร้างหัวหุ่นด้วยดินเหนียว
http://www.youtube.com/watch?v=zqtkZcjIz4M
ต.ย.2 นกเพนกวิ้น
http://www.youtube.com/watch?v=pBeHC0YDbII