คลิปนำเสนอผลงาน

คลิปนำเสนอผลสายงานบริหารโรงเรียนสะท้อนความสามารถของ ผอ.

เมื่อเป็น ผอ. แล้ว มีพันธกิจมากมายรออยู่
https://web.facebook.com/100087677761214/videos/229348216449071/

คุณชิงชัย เหมจินดา
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
แชร์คลิป ของ #โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทำให้ได้เห็นผลงานมากมายในปีที่ผ่านมา
สำหรับคุณครูที่สนใจเป็น ผอ. หรือ รอง ผอ.
น่าจะฟังบ่อย ๆ ฟังนาน ๆ
เพื่อเรียนรู้ และนำไปปรับใช้
พัฒนาโรงเรียนของตน ครู นักเรียน
ให้ได้มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
โดยมีตัวแบบความสำเร็จให้เอาเยี่ยงอย่าง
ของ LKS เป็นหมุดหมายหรือหลักกิโล
แล้วพัฒนาต่อ เพื่อสร้างนวัตกรรมของตน

คลิปนำเสนอผลงาน แบ่งเป็น 5 ด้าน
1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม
4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย
5. ด้านการพัฒนาครูและวิชาชีพ