แอนิเมชันกับวัตถุอื่น

แอนิเมชันกับวัตถุอื่น (Object animation)
คือ การนำวัตถุที่ไม่สามารถดัดแปลงรูปร่างหน้าตาแบบดินเหนียว
มาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างภาพ เช่น ของเล่น หุ่น ตุ๊กตา หรือตัวต่อเลโก้
ต.ย.1 ส้มหาเพื่อน
http://www.youtube.com/watch?v=bhe9T3Eitkg
ต.ย.2 รองเท้าที่มีความฝัน
http://www.youtube.com/watch?v=O6w0DpLBGEg
ต.ย.3 นินจาเต่า
http://www.youtube.com/watch?v=Zuqou0bFI7k