wordpress seo

28 ขั้นตอนสู่การปฏิบัติทำ SEO ให้ WordPress

 1. เลือกโฮสติ้งที่มีคุณภาพ
 2. เลือกใช้ธีมที่ดีต่อ SEO
 3. อย่าคลิกเปิดตัวเลือก “ไม่อนุญาตเครื่องมือสืบค้น”
 4. เปิดบริการ https
 5. ตั้งที่อยู่เว็บไซต์ให้แน่ว่าจะมี www หรือไม่
 6. SEO ชอบลิงก์ที่เป็นภาษาคนที่อ่านเข้าใจได้
 7. ติดตั้ง SEO Plugin
 8. ส่งแผนที่ไซต์ให้ Google Search Console
 9. ไม่ต้องเลือก index หน้าที่ไม่สำคัญ
 10. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดี
 11. มีห้องย่อยแบ่งหมวดหมู่ให้ชัด
 12. สร้างเมนูที่มีคุณภาพ
 13. สร้างกลุ่มเรื่องที่มีคุณภาพ
 14. Breadcrumbs = เมนูการนำทางแบบลำดับชั้น
 15. เลือกใช้คำสำคัญที่มีคุณภาพ
 16. สร้างเนื้อหาเยี่ยม ๆ
 17. กำหนด URl ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
 18. มีการใช้ Header Tag ที่ถูกต้อง
 19. เขียน Title ให้ดีที่สุด
 20. เขียน Descriptions ให้ดีที่สุด
 21. สร้างลิงก์เชื่อมโยงภายใน
 22. เขียนคำบรรยายภาพ
 23. ตรวจสอบความคิดเห็นทุกข้อความ
 24. เร่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
 25. ทำให้ภาพมีขนาดที่ดีที่สุด
 26. จัดระเบียบโครงสร้างเนื้อหาแต่ละหน้า
 27. ดูแลให้เว็บไซต์มีความปลอดภัย
 28. มีโพสต์ใหม่อยู่เสมอ

https://www.semrush.com/blog/wordpress-seo/

http://www.thaiall.com/seo/