wordpress

wordpress seo

28 ขั้นตอนสู่การปฏิบัติทำ SEO ให้ WordPress

 1. เลือกโฮสติ้งที่มีคุณภาพ
 2. เลือกใช้ธีมที่ดีต่อ SEO
 3. อย่าคลิกเปิดตัวเลือก “ไม่อนุญาตเครื่องมือสืบค้น”
 4. เปิดบริการ https
 5. ตั้งที่อยู่เว็บไซต์ให้แน่ว่าจะมี www หรือไม่
 6. SEO ชอบลิงก์ที่เป็นภาษาคนที่อ่านเข้าใจได้
 7. ติดตั้ง SEO Plugin
 8. ส่งแผนที่ไซต์ให้ Google Search Console
 9. ไม่ต้องเลือก index หน้าที่ไม่สำคัญ
 10. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ให้ดี
 11. มีห้องย่อยแบ่งหมวดหมู่ให้ชัด
 12. สร้างเมนูที่มีคุณภาพ
 13. สร้างกลุ่มเรื่องที่มีคุณภาพ
 14. Breadcrumbs = เมนูการนำทางแบบลำดับชั้น
 15. เลือกใช้คำสำคัญที่มีคุณภาพ
 16. สร้างเนื้อหาเยี่ยม ๆ
 17. กำหนด URl ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
 18. มีการใช้ Header Tag ที่ถูกต้อง
 19. เขียน Title ให้ดีที่สุด
 20. เขียน Descriptions ให้ดีที่สุด
 21. สร้างลิงก์เชื่อมโยงภายใน
 22. เขียนคำบรรยายภาพ
 23. ตรวจสอบความคิดเห็นทุกข้อความ
 24. เร่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
 25. ทำให้ภาพมีขนาดที่ดีที่สุด
 26. จัดระเบียบโครงสร้างเนื้อหาแต่ละหน้า
 27. ดูแลให้เว็บไซต์มีความปลอดภัย
 28. มีโพสต์ใหม่อยู่เสมอ

https://www.semrush.com/blog/wordpress-seo/

http://www.thaiall.com/seo/

ชวนนักเรียนเขียนบล็อก

wordpress สำหรับสร้าง blog และ site
ระบบนี้เค้ามี application ที่ช่วยให้การเขียนการอ่าน และการควบคุมในฐานะ admin ทำได้ง่าย
วันหนึ่ง พบว่า บัญชีหนึ่งมีปัญหา อัพเดทไม่ได้ ไม่โหลดรายการใหม่ ก็ต้องทำใจ clear ข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ อัพเดทแอปพลิเคชัน แล้วขอเชื่อมต่อกันใหม่ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การแจ้งผลการอัพโหลดก็ดีขึ้น เป็นต้น

ที่มาของเรื่อง คือ
กำลังเตรียม #เรื่องเล่า ให้ เด็ก ๆ ฟังว่า เว็บไซต์ทั่วไปเค้าใช้ระบบนี้ จะชวนนักเรียนเข้าไปสมัครฟรีกับ wordpress.com ไปเขียน post แล้วก็ให้ launch site กันเอง คุยแก้ปัญหาที่พบกับเพื่อน เป็นงานในสัปดาห์ที่หนึ่ง เรื่องก็จะตรงกับ #ลักษณะบุคคล ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ที่เชื่อว่าทุกคนย่อมแตกต่างกัน

คือ เล่าเรื่องที่ประทับใจ เช่น เข้าค่ายลูกเสือ ประกอบภาพของตน ที่นับได้ว่าเป็น #activitybasedlearning เป็นรูปแบบหนึ่งใน #activelearning

ปล. โพสต์นี้เขียนบนแอป

สั่งเคลียร์หน่วยความจำ เพื่อแก้ปัญหา
ภาพจากกล้องใหญ่เกิน แจ้งบน browser ใน mobile
ผ้าป่าลอยฟ้า วัดพระธาตุลำปางหลวง