พิกซิลเลชั่น

พิกซิลเลชั่น (Pixilation)
คือ การสร้างสต๊อปโมชันที่ใช้คนจริง มาขยับท่าทาง
แล้วถ่ายไว้ทีละภาพ ทีละเฟรม เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของคน
ต.ย.1 เด็ก ๆ ทำกิจกรรมบนสนาม
http://www.youtube.com/watch?v=63MtUU8S488
ต.ย.2 หนุ่มแสดงความสามารถพิเศษ
http://www.youtube.com/watch?v=lo2-wdEVZi4
ต.ย.3 หนุ่มคนหนึ่งยืนหมุนรอบตัวเอง ใช้ power point
http://www.youtube.com/watch?v=GkT28wrOxAU
ต.ย.4 สาวนอนดิ้นบนที่นอน
http://www.youtube.com/watch?v=C3Ue1AXSzyw