แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
  สหกรณ์
  ธนาคาร
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  บริษัท
  ร้านค้า
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  มีการโกงกัน
  ขาดแคลนทรัพยากร
  การสะสมทุนน้อย
  รายได้ต่อหัวต่ำ
  เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
3. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
  ร้านค้า
  สหกรณ์
  ธุรกิจการเงิน
  ธนาคาร
  โรงรับจำนำ
4. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
  ขาดแคลนเตียงนอน
  ขาดที่ดินทำกิน
  ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
  การใช้ปุ๋ย
  ระดับรายได้ต่ำ
5. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
  ไทย
  ลาว
  กัมพูชา
6. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
  ไทย
  แคนาดา
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  สหรัฐอเมริกา
7. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
  กัมพูชา
  ลาว
  อินโดนีเซีย
  เวียดนาม
  ไทย
8. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
  คอมมิวนิสต์
  แบบผสม
  ทุนนิยม
  ทุนเสรี
  สังคมนิยม
9. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
  6 ประเทศ
  3ประเทศ
  5ประเทศ
  2ประเทศ
  4ประเทศ
10. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
  มะนิลา
  จาการ์ตา
  โตเกียว
  กรุงเทพ
  กัมพูชา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:15:10am