แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
โรงรับจำนำ
ร้านค้า
2. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ไทย
สิงคโปร์
3. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนเตียงนอน
4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
การสะสมทุนน้อย
5. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กัมพูชา
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
6. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
แบบผสม
ทุนนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนเสรี
7. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
6 ประเทศ
3ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
4ประเทศ
8. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
9. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ลาว
กัมพูชา
10. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::