แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. """รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด"
  ฝรั่งเศส
  อิตาลี
  สเปน
  เยอรมนี
  อังกฤษ
2. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
  แม่น้ำรูห์และไรน์
  แม่น้ำเวเซอร์และดานูบ
  แม่น้ำไรน์และโอเดอร์
  ์แม่น้ำเอลเบและโอเดอร์
  แม่น้ำเวเซอร์และโอเดอร์
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
  สเปน
  ฝรั่งเศส
  เยอรมนี
  อิตาลี
  อังกฤษ
4. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
  รถยนต์
  การต่อเรือ
  เหล็กและเหล็กกล้า
  น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
  ยางรถยนต์
5. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
  อากาศร้อน
  แห้งแล้ง
  ขาดแคนทรัพยากร
  อากาศหนาวเย็น
  ทุรกันดาร
6. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
  ชายฝั่งของยุโรปเหนือ
  ชายฝั่งของยุโรปตะวันตก
  ยุโรปเหนือ
  ชายฝั่งของยุโรปตะวันออก
  ชายฝั่งของยุโรปใต้
7. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
  ยางรถยนต์
  เครื่องจักร
  น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
  อาหาร
  เหล็กและเหล็กกล้า
8. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
  ปักกิ่ง- เลนินกราด
  อิสตันบูล- ปอร์ตอาร์เธอร์
  ปักกิ่ง- ปอร์ตอาร์เธอร์
  ปอร์ตอาร์เธอร์- เลนินกราด
  ปักกิ่ง- มอสโก
9. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
  ฝรั่งเศส
  เยอรมนี
  อังกฤษ
  อิตาลี
  นอร์เวย์
10. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
  ปลาแมคเคอเรล
  ปลาวาฬ
  ปลาเฮอร์ริง
  ปลาทูน่า
  ปลาเตอร์เจียน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:40:31am