แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
ยางรถยนต์
เครื่องจักร
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
อาหาร
เหล็กและเหล็กกล้า
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
ฝรั่งเศส
อิตาลี
อังกฤษ
เยอรมนี
สเปน
3. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
นอร์เวย์
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เยอรมนี
อังกฤษ
4. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ยุโรปเหนือ
ชายฝั่งของยุโรปเหนือ
ชายฝั่งของยุโรปตะวันออก
ชายฝั่งของยุโรปใต้
ชายฝั่งของยุโรปตะวันตก
5. """รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด"
สเปน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
เยอรมนี
อังกฤษ
6. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
แม่น้ำรูห์และไรน์
์แม่น้ำเอลเบและโอเดอร์
แม่น้ำเวเซอร์และโอเดอร์
แม่น้ำเวเซอร์และดานูบ
แม่น้ำไรน์และโอเดอร์
7. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
ปอร์ตอาร์เธอร์- เลนินกราด
อิสตันบูล- ปอร์ตอาร์เธอร์
ปักกิ่ง- มอสโก
ปักกิ่ง- เลนินกราด
ปักกิ่ง- ปอร์ตอาร์เธอร์
8. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
อากาศหนาวเย็น
แห้งแล้ง
ทุรกันดาร
ขาดแคนทรัพยากร
อากาศร้อน
9. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
การต่อเรือ
เหล็กและเหล็กกล้า
ยางรถยนต์
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
รถยนต์
10. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
ปลาวาฬ
ปลาเฮอร์ริง
ปลาเตอร์เจียน
ปลาแมคเคอเรล
ปลาทูน่า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:00:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::