cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
2. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
4. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
5. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
6. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
7. ""รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด
8. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
9. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
10. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 10 Dec 2023 4:59:44pm
Open source: github.com / view answer / view no answer