แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางคือ
ขาดแคนทรัพยากร
อากาศหนาวเย็น
แห้งแล้ง
อากาศร้อน
ทุรกันดาร
2. ทางรถไฟที่มีสายยาวที่สุดในโลกและเชื่อมยุโรปกับเอเชียระหว่างเมืองใด
ปอร์ตอาร์เธอร์- เลนินกราด
อิสตันบูล- ปอร์ตอาร์เธอร์
ปักกิ่ง- มอสโก
ปักกิ่ง- เลนินกราด
ปักกิ่ง- ปอร์ตอาร์เธอร์
3. ประเทศเยอรมันใช้แม่น้ำสายใดเป็นเส้นทางคมนาคม
แม่น้ำเวเซอร์และโอเดอร์
แม่น้ำรูห์และไรน์
แม่น้ำเวเซอร์และดานูบ
แม่น้ำไรน์และโอเดอร์
์แม่น้ำเอลเบและโอเดอร์
4. ไข่ปลาคาร์เวีย เป็นผลผลิตจากปลาชนิดใด
ปลาทูน่า
ปลาเฮอร์ริง
ปลาเตอร์เจียน
ปลาแมคเคอเรล
ปลาวาฬ
5. พื้นที่ของยุโรปส่วนใหญ่พื้นที่ใดได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ชายฝั่งของยุโรปใต้
ชายฝั่งของยุโรปเหนือ
ชายฝั่งของยุโรปตะวันตก
ชายฝั่งของยุโรปตะวันออก
ยุโรปเหนือ
6. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เยอรมนี
อิตาลี
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
นอร์เวย์
7. """รักสนุก รักสบาย รักแจ่มใส""เป็นลักษณะของชนชาติใด"
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อังกฤษ
อิตาลี
สเปน
8. ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงคือ
การต่อเรือ
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
รถยนต์
เหล็กและเหล็กกล้า
ยางรถยนต์
9. การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด
สเปน
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
อิตาลี
อังกฤษ
10. สินค้าประเภทใดเป็นสินค้านำเข้าที่สำคัญของยุโรป
น้ำหอมและเครื่องแต่งกาย
เหล็กและเหล็กกล้า
อาหาร
เครื่องจักร
ยางรถยนต์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:56:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::