แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ถ้ามเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 2คน โดยให้เด็คนที่1 เป็น2เท่าของคนที่2เด็กคนที่1จะได้กี่บาท
  12
  33
  15
  44
  66
2. ถ้ามีส้ม 10 ผล แบ่งให้เด็ก 2 คน จะได้คนละกี่ผล
  5
  8
  6
  4
  10
3. เลขใดเป็นจำนวนเฉพาะ
  50
  48
  43
  54
  42
4. ถ้ามีเงิน 100 บาท แบ่งให้เด็ก 5 คน จะได้คนละกี่บาท
  15
  10
  20
  12
  30
5. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
  6=3x2
  25=3x5
  27=3x3x3
  48=2x2x2x2x3
  15=3x5
6. 42-65=?
  32
  -32
  -23
  23
  0
7. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่
  "8,12"
  "12,14"
  "16,22"
  "24,28"
  "37,31"
8. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 - 100 มีทั้งหมดกี่ตัว
  23ตัว
  22ตัว
  24ตัว
  21ตัว
  25ตัว
9. เลขใดไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
  29
  31
  23
  37
  30
10. ข้อใดแยกตัวประกอบผิด
  30=2x3x5
  12=2x2x3
  26=2x5x5
  24=2x2x2x3
  18=2x3x3
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:56:48am