แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
  เบา ขรุขระ
  เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
  เนื้อสากเปราะเบา
  เนื้อแน่นมีรูพรุน
  แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
2. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
  หินไนส์
  หินชนวน
  หินปูน
  หินแกรนิต
  หินแกรนิตไนส์
3. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
  ทางบก
  ทางฟิสิกส์
  ทางเสียง
  ทางกายภาพ
  ทางน้ำ
4. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
  ส้ม
  แดง
  ชมพู
  น้ำเงิน
  แดงส้ม
5. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
  หินปูน
  หินออบซิเดียน
  หินสคอเรีย
  หินอ่อน
  หินแกรนิต
6. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
  หินปูน
  หินแกรนิตไนส์
  หินออบซิเดียน
  หินบะซอลต์
  หินสคอเรีย
7. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
  สี
  ถูกทุกข้อ
  กระดาษ
  ยาง
  กระดาน
8. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
  ทิ้งขยะลงในดิน
  ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
  การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
  ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
  การใช้ยาฆ่าแมลง
9. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
  หินแปร
  หินทราย
  หินดินดาน
  หินแกรนิตไนส์
  หินปูน
10. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
  หินควอร์ตไซต์
  หินไนส์
  หินราย
  หินดินดาน
  หินปูน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:17:29am