แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
สี
ถูกทุกข้อ
กระดาษ
ยาง
กระดาน
2. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
การใช้ยาฆ่าแมลง
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
ทิ้งขยะลงในดิน
3. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินไนส์
หินชนวน
หินปูน
หินแกรนิต
หินแกรนิตไนส์
4. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินปูน
หินแกรนิตไนส์
หินสคอเรีย
หินออบซิเดียน
หินบะซอลต์
5. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินไนส์
หินราย
หินปูน
หินควอร์ตไซต์
หินดินดาน
6. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางเสียง
ทางกายภาพ
ทางฟิสิกส์
ทางบก
ทางน้ำ
7. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินออบซิเดียน
หินสคอเรีย
หินปูน
หินอ่อน
หินแกรนิต
8. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
ชมพู
แดงส้ม
น้ำเงิน
ส้ม
แดง
9. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เนื้อแน่นมีรูพรุน
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
เนื้อสากเปราะเบา
เบา ขรุขระ
10. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินดินดาน
หินแปร
หินทราย
หินปูน
หินแกรนิตไนส์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:27:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::