แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
น้ำเงิน
ชมพู
ส้ม
แดง
แดงส้ม
2. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินออบซิเดียน
หินสคอเรีย
หินบะซอลต์
หินแกรนิตไนส์
หินปูน
3. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินควอร์ตไซต์
หินปูน
หินไนส์
หินราย
หินดินดาน
4. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางฟิสิกส์
ทางเสียง
ทางกายภาพ
ทางน้ำ
ทางบก
5. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
ทิ้งขยะลงในดิน
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
การใช้ยาฆ่าแมลง
6. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินปูน
หินแกรนิต
หินชนวน
หินไนส์
หินแกรนิตไนส์
7. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินแกรนิตไนส์
หินดินดาน
หินปูน
หินแปร
หินทราย
8. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เนื้อสากเปราะเบา
เบา ขรุขระ
เนื้อแน่นมีรูพรุน
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
9. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินอ่อน
หินแกรนิต
หินออบซิเดียน
หินปูน
หินสคอเรีย
10. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
ถูกทุกข้อ
ยาง
กระดาษ
สี
กระดาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:01:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::