แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินออบซิเดียน
หินอ่อน
หินแกรนิต
หินสคอเรีย
หินปูน
2. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินแกรนิตไนส์
หินดินดาน
หินแปร
หินทราย
หินปูน
3. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
กระดาน
สี
ถูกทุกข้อ
กระดาษ
ยาง
4. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินออบซิเดียน
หินสคอเรีย
หินบะซอลต์
หินแกรนิตไนส์
หินปูน
5. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินปูน
หินแกรนิต
หินชนวน
หินไนส์
หินแกรนิตไนส์
6. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
การใช้ยาฆ่าแมลง
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
ทิ้งขยะลงในดิน
7. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางบก
ทางฟิสิกส์
ทางเสียง
ทางกายภาพ
ทางน้ำ
8. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
ส้ม
แดง
ชมพู
น้ำเงิน
แดงส้ม
9. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินดินดาน
หินราย
หินปูน
หินควอร์ตไซต์
หินไนส์
10. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เนื้อแน่นมีรูพรุน
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
เนื้อสากเปราะเบา
เบา ขรุขระ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-11-21 8:03:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::