แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
การใช้ยาฆ่าแมลง
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
ทิ้งขยะลงในดิน
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
2. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
ส้ม
แดง
ชมพู
น้ำเงิน
แดงส้ม
3. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
เนื้อแน่นมีรูพรุน
เนื้อสากเปราะเบา
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เบา ขรุขระ
4. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางเสียง
ทางน้ำ
ทางกายภาพ
ทางฟิสิกส์
ทางบก
5. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินแกรนิตไนส์
หินออบซิเดียน
หินบะซอลต์
หินสคอเรีย
หินปูน
6. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินแกรนิต
หินออบซิเดียน
หินสคอเรีย
หินอ่อน
หินปูน
7. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินแกรนิต
หินไนส์
หินปูน
หินชนวน
หินแกรนิตไนส์
8. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินควอร์ตไซต์
หินปูน
หินไนส์
หินราย
หินดินดาน
9. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินดินดาน
หินแปร
หินทราย
หินปูน
หินแกรนิตไนส์
10. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
ถูกทุกข้อ
กระดาษ
สี
กระดาน
ยาง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:39:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::