แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เนื้อสากเปราะเบา
เนื้อแน่นมีรูพรุน
เบา ขรุขระ
2. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินออบซิเดียน
หินบะซอลต์
หินแกรนิตไนส์
หินปูน
หินสคอเรีย
3. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
ส้ม
แดงส้ม
แดง
ชมพู
น้ำเงิน
4. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินราย
หินควอร์ตไซต์
หินไนส์
หินปูน
หินดินดาน
5. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินอ่อน
หินสคอเรีย
หินแกรนิต
หินออบซิเดียน
หินปูน
6. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินปูน
หินแกรนิต
หินชนวน
หินไนส์
หินแกรนิตไนส์
7. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินดินดาน
หินปูน
หินแกรนิตไนส์
หินแปร
หินทราย
8. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
สี
ยาง
กระดาน
ถูกทุกข้อ
กระดาษ
9. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
การใช้ยาฆ่าแมลง
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
ทิ้งขยะลงในดิน
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
10. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางฟิสิกส์
ทางน้ำ
ทางบก
ทางเสียง
ทางกายภาพ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:51:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::