แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ต้องการปูพื้นบ้านให้สวยงามแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้หิน
หินแกรนิต
หินออบซิเดียน
หินสคอเรีย
หินอ่อน
หินปูน
2. ครกหินควรทำมาจากหินชนิดใด
หินราย
หินปูน
หินดินดาน
หินควอร์ตไซต์
หินไนส์
3. ข้อใดเป็นลักษณะของหินออบซิเดียน
เบา ขรุขระ
เนื้อเป็นแก้วสีดำเรียบ
เนื้อแน่นมีรูพรุน
แข็ง ทนทานต่อการสึกกร่อน
เนื้อสากเปราะเบา
4. การกระทำตามข้อใดทำให้ดินเสียน้อยที่สุด
ไถคราด และใส่ปุ๋ยเป็นประจำ
ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนลงดิน
การใช้ยาฆ่าแมลง
การฝังพืชและสัตว์ลงดิน
ทิ้งขยะลงในดิน
5. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากชนิดใด
หินไนส์
หินปูน
หินแกรนิต
หินแกรนิตไนส์
หินชนวน
6. หินข้อใดไม่จัดว่าเป็นหินอัคนี
หินแกรนิตไนส์
หินสคอเรีย
หินปูน
หินออบซิเดียน
หินบะซอลต์
7. หินชนิดใดที่ละลายในกรดได้ดี
หินดินดาน
หินปูน
หินแกรนิตไนส์
หินแปร
หินทราย
8. ทับทิมสยามเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีใด
น้ำเงิน
ชมพู
ส้ม
แดง
แดงส้ม
9. ดินขาวมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมใดบ้าง
กระดาน
สี
ยาง
ถูกทุกข้อ
กระดาษ
10. สมบัติของแร่ที่ใช้ในการตรวจแร่แบ่งเป็น
ทางกายภาพ
ทางฟิสิกส์
ทางน้ำ
ทางเสียง
ทางบก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:58:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::