แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
ปาก
หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก
หลอดเลือด
2. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
ยูเรีย
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
เฮโมโกบิน
นิโคติน
3. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
โปรตีน
วิตามิน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
แป้ง
4. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
นิโคติน
ยูเรีย
อะไมเลส
เฮโมโกบิน
คาร์บอนมอนออกไซด์
5. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินเอ
วิตามินซี
วิตามินเค
วิตามินดี
วิตามินบี
6. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
ไอโอดีน เบเนดิกต์
ไบยูเรต เบเนดิกต์
ไอโอดีน ไบยูแรต
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
7. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายน้ำตาล
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายกลูโคส
สารละลายไอโอดีน
สารละลายไบยูเรต
8. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
แป้ง
วิตามิน
ไขมัน
9. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
วิตามิน
น้ำตาล
แป้ง
โปรตีน
ไขมัน
10. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
การวิ่ง
นิ่งๆ
การเดิน
กระโดด
นอน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:04:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::