แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายไอโอดีน
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไบยูเรต
สารละลายกลูโคส
สารละลายน้ำตาล
2. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินเอ
วิตามินซี
วิตามินบี
วิตามินเค
วิตามินดี
3. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
คาร์บอนมอนออกไซด์
ยูเรีย
เฮโมโกบิน
นิโคติน
อะไมเลส
4. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
วิตามิน
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
คาร์โบไฮเดรต
5. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
ยูเรีย
เฮโมโกบิน
นิโคติน
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
6. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
น้ำตาล
แป้ง
ไขมัน
วิตามิน
โปรตีน
7. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
ไอโอดีน เบเนดิกต์
ไอโอดีน ไบยูแรต
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
ไบยูเรต เบเนดิกต์
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
8. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
วิตามิน
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
9. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
นอน
การวิ่ง
นิ่งๆ
การเดิน
กระโดด
10. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
ลำไส้เล็ก
กระเพาะอาหาร
ปาก
หลอดอาหาร
หลอดเลือด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 5:57:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::