แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายไอโอดีน
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไบยูเรต
สารละลายกลูโคส
สารละลายน้ำตาล
2. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
ไอโอดีน ไบยูแรต
ไบยูเรต เบเนดิกต์
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
ไอโอดีน เบเนดิกต์
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
3. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
คาร์บอนมอนออกไซด์
ยูเรีย
อะไมเลส
เฮโมโกบิน
นิโคติน
4. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
โปรตีน
แป้ง
ไขมัน
วิตามิน
น้ำตาล
5. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
นอน
การวิ่ง
นิ่งๆ
การเดิน
กระโดด
6. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
เฮโมโกบิน
นิโคติน
ยูเรีย
คาร์บอนมอนออกไซด์
อะไมเลส
7. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
โปรตีน
วิตามิน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
แป้ง
8. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
ปาก
หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก
หลอดเลือด
9. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
แป้ง
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
วิตามิน
ไขมัน
10. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินดี
วิตามินซี
วิตามินบี
วิตามินเค
วิตามินเอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:04:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::