แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
ไขมัน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
วิตามิน
แป้ง
2. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินดี
วิตามินซี
วิตามินบี
วิตามินเค
วิตามินเอ
3. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
นิ่งๆ
การเดิน
การวิ่ง
นอน
กระโดด
4. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
วิตามิน
น้ำตาล
แป้ง
โปรตีน
ไขมัน
5. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
ไอโอดีน ไบยูแรต
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
ไอโอดีน เบเนดิกต์
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
ไบยูเรต เบเนดิกต์
6. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
วิตามิน
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
คาร์โบไฮเดรต
7. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายน้ำตาล
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายกลูโคส
สารละลายไอโอดีน
สารละลายไบยูเรต
8. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
ยูเรีย
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
เฮโมโกบิน
นิโคติน
9. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
ปาก
หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก
หลอดเลือด
10. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
ยูเรีย
เฮโมโกบิน
นิโคติน
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 9:10:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::