แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
แป้ง
โปรตีน
วิตามิน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
2. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินเอ
วิตามินซี
วิตามินเค
วิตามินดี
วิตามินบี
3. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
นิ่งๆ
กระโดด
การเดิน
การวิ่ง
นอน
4. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
วิตามิน
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
คาร์โบไฮเดรต
5. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
ไอโอดีน เบเนดิกต์
ไบยูเรต เบเนดิกต์
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
ไอโอดีน ไบยูแรต
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
6. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
หลอดเลือด
หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร
ลำไส้เล็ก
ปาก
7. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไบยูเรต
สารละลายน้ำตาล
สารละลายกลูโคส
สารละลายไอโอดีน
8. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
โปรตีน
แป้ง
ไขมัน
วิตามิน
น้ำตาล
9. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
นิโคติน
ยูเรีย
อะไมเลส
เฮโมโกบิน
คาร์บอนมอนออกไซด์
10. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
นิโคติน
ยูเรีย
อะไมเลส
เฮโมโกบิน
คาร์บอนมอนออกไซด์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:13:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::