แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
  หลอดอาหาร
  กระเพาะอาหาร
  หลอดเลือด
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
2. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
  สารละลายน้ำตาล
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายกลูโคส
  สารละลายไอโอดีน
  สารละลายไบยูเรต
3. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
  การเดิน
  การวิ่ง
  กระโดด
  นิ่งๆ
  นอน
4. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
  เบเนดิกต์ ไบยูเรต
  ไอโอดีน เบเนดิกต์
  ไบยูเรต เบเนดิกต์
  ไอโอดีน ไบยูแรต
  เบเนดิกต์ ไอโอดีน
5. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
  เฮโมโกบิน
  อะไมเลส
  นิโคติน
  ยูเรีย
  คาร์บอนมอนออกไซด์
6. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  แป้ง
  วิตามิน
  ไขมัน
7. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
  วิตามิน
  ไขมัน
  โปรตีน
  แป้ง
  คาร์โบไฮเดรต
8. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
  วิตามินซี
  วิตามินบี
  วิตามินเอ
  วิตามินเค
  วิตามินดี
9. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
  นิโคติน
  ยูเรีย
  อะไมเลส
  เฮโมโกบิน
  คาร์บอนมอนออกไซด์
10. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
  แป้ง
  วิตามิน
  น้ำตาล
  ไขมัน
  โปรตีน
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:26:36am