แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแรงและเร็วคือ
ยูเรีย
เฮโมโกบิน
นิโคติน
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
2. หลอดเลือดชนิดใดที่ใช้ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
สารละลายน้ำตาล
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไบยูเรต
สารละลายกลูโคส
สารละลายไอโอดีน
3. การทดสอบหาแป้งในอาหาร และทดสอบน้ำตาลใช้สารละลายใด
เบเนดิกต์ ไบยูเรต
ไอโอดีน เบเนดิกต์
ไบยูเรต เบเนดิกต์
ไอโอดีน ไบยูแรต
เบเนดิกต์ ไอโอดีน
4. กลูโคสเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของสารประเทใด
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
แป้ง
วิตามิน
ไขมัน
5. เอนไซม์ในน้ำลายจะช่วยย่อยเฉพาะอาหารประเภทใดเท่านั้น
น้ำตาล
แป้ง
ไขมัน
วิตามิน
โปรตีน
6. สารอาหารประเภทใดมีอยู่ในส่วนพลาสมาของเลือด
แป้ง
โปรตีน
วิตามิน
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
7. การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ใดเป็นอันดับแรก
ลำไส้เล็ก
ปาก
หลอดอาหาร
หลอดเลือด
กระเพาะอาหาร
8. วิตามินอะไรทำให้เลือดแข็งตัว
วิตามินเค
วิตามินบี
วิตามินดี
วิตามินซี
วิตามินเอ
9. สารที่มีมากในน้ำปัสสาวะคือ
ยูเรีย
เฮโมโกบิน
นิโคติน
อะไมเลส
คาร์บอนมอนออกไซด์
10. การออกกำลังกายแบบใดที่ทำให้ชีพจรเต้นเร็วที่สุด
นิ่งๆ
กระโดด
การเดิน
การวิ่ง
นอน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:46:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::