แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่เป็นทั้งกรรมตรงและกรรมรอง
แม่ซื้อขนมจีน
เขาซื้อขนมฝรั่งจากเมืองนอก
แม่ไปซื้อปลาที่ตลาด
เขาสานตระกร้าเมื่อตอนเช้า
ครูให้คำปรึกษาแก่นักเรียน
2. “งิ้วเรื่องหนึ่งแกเล่าครั้งเยาว์อยู่ ได้ไปดูจำไว้ได้ทุกสิ่ง” ข้อความต่อไปนี้มีคำนามกี่คำ
4 คำ
2 คำ
5 คำ
3 คำ
1 คำ
3. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่เหมือนคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยค “ผมซักเสื้อกีฬา”
เขาถือกระเป๋านักเรียน
แม่ทำขนมเก่ง
ตาลโตนดมีผลดก
มะพร้าวลูกโต
ชาวเพชรบุรีชอบปลูกตาลโตนด
4. ข้อใดไม่มีอาการนาม
การวิ่ง
การงาน
ความกลัว
ความรัก
ความโกรธ
5. ข้อใดมีคำนามต่างชนิดจากข้ออื่น
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โรงเรียนเอกชน
โรงงานอุตสาหกรรมเจ๋งฮั้ว
โรงพยาบาลศิริราช
โรงภาพยนตร์สกาลา
6. ข้อใดไม่ใช่ชนิดย่อยของคำนาม
สามานยนาม
ลักษณะนาม
วิสามานยนาม
นิยมนาม
อาการนาม
7. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่ขยายประธาน
หนังสือพิมพ์ลงข่าวทุกวัน
ลูกบอลหนังมีน้ำหนักดี
น้องของฉันนอนหลับ
เสื้อยืดสวมใส่สบาย
หมาตัวใหญ่นอนอยู่ในกรง
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำนาม
ขยายวิเศษณ์
เรียกขาน
บอกอาการ
บอกลักษณะ
ขยายกิยา
9. “ความรักเหมือนโรคา” คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นคำนามทำหน้าที่อะไร
ส่วนขยาย
กรรมรอง
ส่วนเติมเต็ม
ถูกทุกข้อ
กรรมตรง
10. ข้อใดมีคำนามทำหน้าที่บอกลักษณะ
แม่ซื้อขนมจีน
เธออ่านนิทานหลายเรื่อง
รองเท้าส้นสูงเดินลำบาก
เศรษฐีรักลูกของตนมาก
เขาเขียนหนังสือตัวใหญ่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 4:35:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::