แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
  พาโขลงช้างไปไว้ที่ชายป่า
  อย่าทำให้ช้างโขลงนั้นตกใจ
  โขลงช้างพากันมาเล่นน้ำ
  ฉันเห็นช้างโขลงใหญ่ในป่า
  ฉันเห็นหมีตัวหนึ่งในป่า
2. คำนาม มีกี่ชนิด
  9ชนิด
  6 ชนิด
  7 ชนิด
  8 ชนิด
  5 ชนิด
3. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
  เหมือนคำนาม
  ขยายกริยา
  ขยายนาม
  กริยาสำคัญ
  ขยายวิเศษณ์
4. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
  น้องเจี๊ยบมีใบหน้าคล้ายกับคุณวิมล
  นงเยาว์สูงเท่าน้องชายแล้ว
  นิดหน่อยอ้วนเหมือนหมู
  วิภาเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
  พ่อเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
5. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
  รีบขจัดความหลงตนให้พ้นใจ
  ความหลงตนไม่ช่วยให้ใครได้ดี
  ความหลงตนย่อมไม่พ้นคนเกลียนชัง
  เราไม่ควรเป็นคนหลงตน
  อย่าสะสมความหลงตนไว้ในใจ
6. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
  คนเราต้องเป็นคนดี
  มีทรัพย์สินเหลือล้นคณนา
  ชาวเราเอ๋ยพ่อแม่มุ่งแต่รัก
  เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อ่านด้วย
  แต่ข้อหนึ่งแกเล่าเขาประสงค์
7. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
  นิตยาหน้าตาคล้ายวินิจมาก
  คนอะไรตัวสูงเหมือนเปรต
  แมวตัวนั้นชื่อวิลาสินี
  เขาผมหยิกเหมือนพ่อของเขา
  ฉันหน้าตาคล้ายแม่มาก
8. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
  ดึงเก้าอี้มาตรงนี้
  หยิบออกมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
  รูปของคุณพ่ออยู่ในห้องพระ
  กรุณาเดินชิดในด้วยค่ะ
  เลื่อนเก้าอี้เข้าข้างในด้วย
9. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
  อย่ามองข้ามความปลอดภัยเวลาใช้รถ
  ความวัวยังไม่หาย ความตายเข้ามาแทรก
  นักเรียนควรใผ่ใจการเรียนให้มาก
  การเล่นกีฬาสม่ำเสมอช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
  แม่ควรใส่ใจในเรื่องอาหาร
10. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
  ความดีคือไม่ทำร้ายผู้อื่น
  ความขยันหมั่นเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
  ความสว่างคือประทีปส่องทาง
  จงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม
  คุณสมบัติของคนดีคือความกตัญญู
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:30:35am