แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
ความขยันหมั่นเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
จงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม
คุณสมบัติของคนดีคือความกตัญญู
ความสว่างคือประทีปส่องทาง
ความดีคือไม่ทำร้ายผู้อื่น
2. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
ฉันเห็นหมีตัวหนึ่งในป่า
ฉันเห็นช้างโขลงใหญ่ในป่า
พาโขลงช้างไปไว้ที่ชายป่า
โขลงช้างพากันมาเล่นน้ำ
อย่าทำให้ช้างโขลงนั้นตกใจ
3. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
คนเราต้องเป็นคนดี
มีทรัพย์สินเหลือล้นคณนา
แต่ข้อหนึ่งแกเล่าเขาประสงค์
ชาวเราเอ๋ยพ่อแม่มุ่งแต่รัก
เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อ่านด้วย
4. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
เราไม่ควรเป็นคนหลงตน
ความหลงตนย่อมไม่พ้นคนเกลียนชัง
รีบขจัดความหลงตนให้พ้นใจ
ความหลงตนไม่ช่วยให้ใครได้ดี
อย่าสะสมความหลงตนไว้ในใจ
5. คำนาม มีกี่ชนิด
8 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด
9ชนิด
7 ชนิด
6. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
เขาผมหยิกเหมือนพ่อของเขา
คนอะไรตัวสูงเหมือนเปรต
ฉันหน้าตาคล้ายแม่มาก
นิตยาหน้าตาคล้ายวินิจมาก
แมวตัวนั้นชื่อวิลาสินี
7. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
เหมือนคำนาม
ขยายกริยา
ขยายนาม
กริยาสำคัญ
ขยายวิเศษณ์
8. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
แม่ควรใส่ใจในเรื่องอาหาร
ความวัวยังไม่หาย ความตายเข้ามาแทรก
นักเรียนควรใผ่ใจการเรียนให้มาก
การเล่นกีฬาสม่ำเสมอช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
อย่ามองข้ามความปลอดภัยเวลาใช้รถ
9. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
หยิบออกมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
รูปของคุณพ่ออยู่ในห้องพระ
กรุณาเดินชิดในด้วยค่ะ
เลื่อนเก้าอี้เข้าข้างในด้วย
ดึงเก้าอี้มาตรงนี้
10. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
พ่อเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
น้องเจี๊ยบมีใบหน้าคล้ายกับคุณวิมล
นงเยาว์สูงเท่าน้องชายแล้ว
นิดหน่อยอ้วนเหมือนหมู
วิภาเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:34:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::