แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
เหมือนคำนาม
ขยายนาม
กริยาสำคัญ
ขยายวิเศษณ์
ขยายกริยา
2. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
จงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม
คุณสมบัติของคนดีคือความกตัญญู
ความขยันหมั่นเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
ความดีคือไม่ทำร้ายผู้อื่น
ความสว่างคือประทีปส่องทาง
3. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
แม่ควรใส่ใจในเรื่องอาหาร
ความวัวยังไม่หาย ความตายเข้ามาแทรก
การเล่นกีฬาสม่ำเสมอช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
อย่ามองข้ามความปลอดภัยเวลาใช้รถ
นักเรียนควรใผ่ใจการเรียนให้มาก
4. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
รีบขจัดความหลงตนให้พ้นใจ
ความหลงตนไม่ช่วยให้ใครได้ดี
ความหลงตนย่อมไม่พ้นคนเกลียนชัง
เราไม่ควรเป็นคนหลงตน
อย่าสะสมความหลงตนไว้ในใจ
5. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
มีทรัพย์สินเหลือล้นคณนา
แต่ข้อหนึ่งแกเล่าเขาประสงค์
คนเราต้องเป็นคนดี
ชาวเราเอ๋ยพ่อแม่มุ่งแต่รัก
เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อ่านด้วย
6. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
ดึงเก้าอี้มาตรงนี้
หยิบออกมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
เลื่อนเก้าอี้เข้าข้างในด้วย
รูปของคุณพ่ออยู่ในห้องพระ
กรุณาเดินชิดในด้วยค่ะ
7. คำนาม มีกี่ชนิด
8 ชนิด
7 ชนิด
5 ชนิด
6 ชนิด
9ชนิด
8. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
พ่อเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
น้องเจี๊ยบมีใบหน้าคล้ายกับคุณวิมล
วิภาเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
นงเยาว์สูงเท่าน้องชายแล้ว
นิดหน่อยอ้วนเหมือนหมู
9. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
ฉันหน้าตาคล้ายแม่มาก
เขาผมหยิกเหมือนพ่อของเขา
คนอะไรตัวสูงเหมือนเปรต
นิตยาหน้าตาคล้ายวินิจมาก
แมวตัวนั้นชื่อวิลาสินี
10. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
พาโขลงช้างไปไว้ที่ชายป่า
โขลงช้างพากันมาเล่นน้ำ
ฉันเห็นช้างโขลงใหญ่ในป่า
ฉันเห็นหมีตัวหนึ่งในป่า
อย่าทำให้ช้างโขลงนั้นตกใจ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::