แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำซึ่งมิใช่อาการนาม
ความวัวยังไม่หาย ความตายเข้ามาแทรก
การเล่นกีฬาสม่ำเสมอช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
อย่ามองข้ามความปลอดภัยเวลาใช้รถ
นักเรียนควรใผ่ใจการเรียนให้มาก
แม่ควรใส่ใจในเรื่องอาหาร
2. คำนามในข้อใดตามหลังบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่
กรุณาเดินชิดในด้วยค่ะ
หยิบออกมาดูซิว่ามีอะไรอยู่ข้างใน
เลื่อนเก้าอี้เข้าข้างในด้วย
รูปของคุณพ่ออยู่ในห้องพระ
ดึงเก้าอี้มาตรงนี้
3. ข้อใดมีสมุหนาม(คำนามรวมหมู่)
มีทรัพย์สินเหลือล้นคณนา
ชาวเราเอ๋ยพ่อแม่มุ่งแต่รัก
เกณฑ์พวกเด็กในบ้านให้อ่านด้วย
แต่ข้อหนึ่งแกเล่าเขาประสงค์
คนเราต้องเป็นคนดี
4. ข้อใดเป็นอาการนามที่ตามหลังวิกรรตถกริยา
ความดีคือไม่ทำร้ายผู้อื่น
ความขยันหมั่นเพียรเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์
จงรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม
คุณสมบัติของคนดีคือความกตัญญู
ความสว่างคือประทีปส่องทาง
5. คำนาม มีกี่ชนิด
9ชนิด
6 ชนิด
7 ชนิด
8 ชนิด
5 ชนิด
6. อาการนามในข้อใดทำหน้าที่ประธานในประโยค
รีบขจัดความหลงตนให้พ้นใจ
อย่าสะสมความหลงตนไว้ในใจ
ความหลงตนไม่ช่วยให้ใครได้ดี
ความหลงตนย่อมไม่พ้นคนเกลียนชัง
เราไม่ควรเป็นคนหลงตน
7. วิสามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
นิดหน่อยอ้วนเหมือนหมู
น้องเจี๊ยบมีใบหน้าคล้ายกับคุณวิมล
วิภาเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
นงเยาว์สูงเท่าน้องชายแล้ว
พ่อเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน
8. สามานยนามในข้อใดทำหน้าที่ขยายวิกรรตถกริยา
เขาผมหยิกเหมือนพ่อของเขา
คนอะไรตัวสูงเหมือนเปรต
ฉันหน้าตาคล้ายแม่มาก
นิตยาหน้าตาคล้ายวินิจมาก
แมวตัวนั้นชื่อวิลาสินี
9. “จงตอบข้อละประมาณ 2-3 บรรทัด”คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกริยาทำหน้าที่ใด
ขยายนาม
กริยาสำคัญ
ขยายกริยา
เหมือนคำนาม
ขยายวิเศษณ์
10. สมุหนามในข้อใดทำหน้าที่เป็นประธาน
พาโขลงช้างไปไว้ที่ชายป่า
อย่าทำให้ช้างโขลงนั้นตกใจ
โขลงช้างพากันมาเล่นน้ำ
ฉันเห็นช้างโขลงใหญ่ในป่า
ฉันเห็นหมีตัวหนึ่งในป่า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:36:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::