แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
ฝูงปลาหากินในแอ่งน้ำใหญ่
หมู่สงค์สวดปาติโมกข์ในโบสถ์
ช้างหลายโขลงอาศัยอยู่ในป่า
พรรคการเมืองประชุมปรึกษากัน
ครอบครัวแสนสุข
2. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
นามชื่อเฉพาะ
นามบอกลักษณะ
นามชี้ระยะ
นามบอกหมวดหมู่
นามทั่วไป
3. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
เธอพูดกับเขาแล้ว
ใจเขา ใจเรา
ฉันเห็นแก่เขา
แม่ทำกับข้าว
ใครหนอรักเรา
4. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
พระองค์ท่าน
ทูลกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ดิฉัน
5. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
ฉันชอบอ่านหนังสือ
น้ำหวานขวดนี้อร่อยจัง
ฉันชอบอ่านนวนิยาย
ลุงขาวทำข่าวเรื่องข้าว
ส้มโอขายได้ราคาดี
6. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
วิเศษณ์
กริยา
นาม
สรรพนาม
บุพบท
7. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
"ส้ม - ใบ , พระสงฆ์ - องค์"
"ดนตรี - วง , อวน - ปาก"
"กำไล - อัน , แหวน - วง"
"เลื่อย - ปื้น , สินค้า - ตัว"
"ปากกา - อัน, ต้นไม้ - อัน"
8. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
การเงิน การคลัง
การค้นคว้า การทดลอง
การศึกษา การนั่ง
การออกกำลัง การพักผ่อน
การนอน การเรียน
9. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
เธอไปที่ไหนหรือ
เขายืนอยู่ที่โน่น
เธอคนนั้นมาหาใคร
บ้านเขาอยู่ถึงไหน
เธอคือใคร
10. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
เธอคือใคร
ไม้ซุงลอยน้ำ
น้ำตานองหน้า
น้ำท่วมภาคใต้
ชาวบ้านชอกช้ำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 5:07:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::