cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
2. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
3. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
4. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
5. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
6. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
7. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
8. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
9. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
10. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 26 May 2024 5:58:31am
Open source: github.com / view answer / view no answer