แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
พระองค์ท่าน
ทูลกระหม่อม
ดิฉัน
ข้าพระพุทธเจ้า
2. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
แม่ทำกับข้าว
ฉันเห็นแก่เขา
ใครหนอรักเรา
เธอพูดกับเขาแล้ว
ใจเขา ใจเรา
3. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
ฉันชอบอ่านหนังสือ
น้ำหวานขวดนี้อร่อยจัง
ฉันชอบอ่านนวนิยาย
ลุงขาวทำข่าวเรื่องข้าว
ส้มโอขายได้ราคาดี
4. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
นามบอกหมวดหมู่
นามทั่วไป
นามชื่อเฉพาะ
นามชี้ระยะ
นามบอกลักษณะ
5. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
"ปากกา - อัน, ต้นไม้ - อัน"
"ดนตรี - วง , อวน - ปาก"
"เลื่อย - ปื้น , สินค้า - ตัว"
"ส้ม - ใบ , พระสงฆ์ - องค์"
"กำไล - อัน , แหวน - วง"
6. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
บุพบท
สรรพนาม
กริยา
วิเศษณ์
นาม
7. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
การออกกำลัง การพักผ่อน
การค้นคว้า การทดลอง
การนอน การเรียน
การเงิน การคลัง
การศึกษา การนั่ง
8. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
หมู่สงค์สวดปาติโมกข์ในโบสถ์
พรรคการเมืองประชุมปรึกษากัน
ฝูงปลาหากินในแอ่งน้ำใหญ่
ช้างหลายโขลงอาศัยอยู่ในป่า
ครอบครัวแสนสุข
9. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
บ้านเขาอยู่ถึงไหน
เธอไปที่ไหนหรือ
เขายืนอยู่ที่โน่น
เธอคือใคร
เธอคนนั้นมาหาใคร
10. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
ไม้ซุงลอยน้ำ
น้ำตานองหน้า
น้ำท่วมภาคใต้
ชาวบ้านชอกช้ำ
เธอคือใคร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::