แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. มีการประชุมนานาชาติที่เมืองพัทยา คำที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคำนามชนิดใด
  นามชี้ระยะ
  นามชื่อเฉพาะ
  นามบอกลักษณะ
  นามบอกหมวดหมู่
  นามทั่วไป
2. ข้อใดเป็นสรรพนามชี้ระยะ (นิยมสรรพนาม)
  บ้านเขาอยู่ถึงไหน
  เธอไปที่ไหนหรือ
  เขายืนอยู่ที่โน่น
  เธอคือใคร
  เธอคนนั้นมาหาใคร
3. ข้อใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ข้าพระพุทธเจ้า
  พระองค์ท่าน
  ทูลกระหม่อม
  ดิฉัน
4. ข้อใดไม่ใช่นามบอกอาการ
  การศึกษา การนั่ง
  การเงิน การคลัง
  การออกกำลัง การพักผ่อน
  การนอน การเรียน
  การค้นคว้า การทดลอง
5. ข้อใดมีคำนามบอกลักษณะ
  ครอบครัวแสนสุข
  หมู่สงค์สวดปาติโมกข์ในโบสถ์
  พรรคการเมืองประชุมปรึกษากัน
  ฝูงปลาหากินในแอ่งน้ำใหญ่
  ช้างหลายโขลงอาศัยอยู่ในป่า
6. ข้อใดใช้นามบอกลักษณะถูกต้องทุกคำ
  "ปากกา - อัน, ต้นไม้ - อัน"
  "ดนตรี - วง , อวน - ปาก"
  "เลื่อย - ปื้น , สินค้า - ตัว"
  "ส้ม - ใบ , พระสงฆ์ - องค์"
  "กำไล - อัน , แหวน - วง"
7. “ นักเรียนต่างทำงานของตน ” ต่าง ใช้แทนคำใด
  สรรพนาม
  กริยา
  บุพบท
  วิเศษณ์
  นาม
8. ประโยคข้อใดมีคำนาม 1 คำ
  น้ำตานองหน้า
  น้ำท่วมภาคใต้
  ไม้ซุงลอยน้ำ
  เธอคือใคร
  ชาวบ้านชอกช้ำ
9. ข้อใดมีคำนามชื่อเฉพาะ
  น้ำหวานขวดนี้อร่อยจัง
  ลุงขาวทำข่าวเรื่องข้าว
  ส้มโอขายได้ราคาดี
  ฉันชอบอ่านนวนิยาย
  ฉันชอบอ่านหนังสือ
10. ข้อใดมีคำวิเศษณ์ขยายสรรพนาม
  แม่ทำกับข้าว
  ฉันเห็นแก่เขา
  ใครหนอรักเรา
  เธอพูดกับเขาแล้ว
  ใจเขา ใจเรา
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:38:40am