แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สมมุติฐานเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุใด
พยายามตอบปัญหา
ตีความ
สังเกตุ
ทดลอง
คิด
2. ข้อใดเป็นสารที่มีชนิดของส่วนผสมมากที่สุด
ทองเหลือง
นิโครม
นาก
เงิน
เหล็กกล้าไร้สนิม
3. ดาวเคราะห์ดวงใดที่พึ่งถูกตัดจากระบบสุริยะ
เนปจูน
ยูเรนัส
พลูโต
พุธ
ศุกร์
4. โลหะผสมจัดเป็นอะไร
สารเนื้อผสม
สารละลาย
ธาตุ
สารประกอบ
คอลลอยด์
5. ลักษณะใดของนักวิทยาศาสตร์ช่วยพบความรู้ไหม่
มีเหตผล
มีความคิดริเริ่ม
ช่างสังเกตุ
ช่างสงสัย
ขี้เกียจ
6. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คิด
ตั้งปัญหา
พยายามตอบปัญหา
ตั้งทฤษฎี
วิเคราะห์
7. ดาวเทียมค้างฟ้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านใด
การสำรวจทรัพยากรของโลก
สื่อสาร
อุตุนิยมวิทยา
โอสถ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์
8. สารใดเมื่ระเหยแห้งแล้วเหลือของแข็งอยู่ในจานหลุมโลหะ
โซดา
น้ำจุนสี
น้ำมะนาว
เอทานอล
น้ำ
9. พืชชนิดใดต่อไปนี้ไม่มีรากแก้ว
มะพร้าว
งา
ถั่วเหลือง
ละหุ่ง
จำปี
10. อวัยวะใดต่อไปนี้ไม่ได้เกิดจากส่วนของกระดูก
งาช้าง
นอแรด
เขี้ยวเสือ
เขากวาง
ฟันเสือ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 9:59:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::