แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. โลหะผสมระหว่างทองคำกับทองแดงเรียกว่าอะไร
  ทองสำริด
  นาก
  ทองดอกบวบ
  ทองเหลือง
2. สารใดมีความเป็นกรดมากที่สุด
  น้ำลาย
  เลือด
  กรดในกระเพาะอาหาร
  น้ำ
  ชา
3. ข้อใดเป็นสมบัติของฝนกรด
  ค่า pH ต่ำกว่า 7
  ค่า pH มากกว่า 7
  ค่า pH 0
  ค่า pH ต่ำกว่า 5.6 - 6
4. สารส้มปลอมมีอะไรอยู่
  น้ำมะนาว
  น้ำมะขาม
  กรดกำมะถัน
  น้ำมะกรูด
5. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
  สารประกอบเนื้อเดียว
  ธาตุ
  สารผสมเนื้อเดียว
  สารผสมเนื้อผสม
  คอลลอยด์
6. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของกรด
  รสเปรี้ยว
  นำไฟฟ้า
  มีค่าph<7
  เลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
7. น้ำโซดาสารใดเป็นสารละลาย
  น้ำตาล
  แก็สคาร์บอนไดออกไซต์
  แก็สออกซิเจน
  สี
8. ข้อใดเป็นกลาง
  น้ำทะเล
  เลือด
  น้ำปัสสาวะ
  น้ำลาย
  ฝน
9. ลวดนิโครมมีส่วนผสมของ
  นิกเกิลกับเหล็ก
  นิกเกิลกับโครเมียม
  ทองแดงกับนิกเกิล
  ทองแดงกับโครเมียม
10. อากาศรอบๆตัวเราประกอบด้วยแก็สต่างๆจึงจัดอากาศเป็นอะไร
  สารประกอบ
  สารละลาย
  ธาตุ
  ของผสม
  คอลลอยด์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:54:38am