แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ทองเหลืองจัดเป็นสารชนิดใด
คอลลอยด์
สารประกอบเนื้อเดียว
สารผสมเนื้อผสม
ธาตุ
สารผสมเนื้อเดียว
2. ข้อใดเป็นกลาง
ฝน
น้ำลาย
น้ำทะเล
น้ำปัสสาวะ
เลือด
3. ข้อใดเป็นสมบัติของฝนกรด
ค่า pH ต่ำกว่า 5.6 - 6
ค่า pH ต่ำกว่า 7
ค่า pH มากกว่า 7
ค่า pH 0
4. อากาศรอบๆตัวเราประกอบด้วยแก็สต่างๆจึงจัดอากาศเป็นอะไร
สารละลาย
ธาตุ
สารประกอบ
คอลลอยด์
ของผสม
5. สารส้มปลอมมีอะไรอยู่
น้ำมะนาว
น้ำมะขาม
กรดกำมะถัน
น้ำมะกรูด
6. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของกรด
นำไฟฟ้า
มีค่าph<7
เลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
รสเปรี้ยว
7. โลหะผสมระหว่างทองคำกับทองแดงเรียกว่าอะไร
ทองดอกบวบ
ทองเหลือง
ทองสำริด
นาก
8. น้ำโซดาสารใดเป็นสารละลาย
แก็สออกซิเจน
สี
น้ำตาล
แก็สคาร์บอนไดออกไซต์
9. สารใดมีความเป็นกรดมากที่สุด
ชา
น้ำลาย
น้ำ
เลือด
กรดในกระเพาะอาหาร
10. ลวดนิโครมมีส่วนผสมของ
ทองแดงกับนิกเกิล
ทองแดงกับโครเมียม
นิกเกิลกับโครเมียม
นิกเกิลกับเหล็ก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:29:52 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::