แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
ขาวสวยหมวยน่ารัก
สอพลอขอความดี
2. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
ระทมนักรักมากพิษ
ชอกช้ำระกำตรม
อกหักเพราะรักพลาด
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ว้ายน่ากลัวจัง
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นตัวสะกด
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นพยัญชนะต้น
เป็นตัวการันต์
เป็นสระ
4. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
ผาว
กาว
ขาว
คาว
ดาว
5. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
สมสมัยนิยม
ระแวดระวังภัย
พิศวงงงงวย
ระทวยระทดใจ
สวัสดีจ้า
6. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
ชันโรง
แมงพู่
จักจั่น
7. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
แมงคาเรือง
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
ตาปะขาว
ขนม
8. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ว่ายน้ำเก่งมาก
ปลาว่ายน้ำในสระ
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
9. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
หวัดดีครับ
10. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
ฉันเกลียดรถติด
ธงชาติปลิวไสว
ขี่ม้าขาว
เธอเดินเร็วมาก
คนกลัวโจร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::