แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
เธอเดินเร็วมาก
คนกลัวโจร
ฉันเกลียดรถติด
ขี่ม้าขาว
ธงชาติปลิวไสว
2. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
คาว
ดาว
ผาว
ขาว
กาว
3. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ว่ายน้ำเก่งมาก
ปลาว่ายน้ำในสระ
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
4. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ประชาหน้าหมอ
สอพลอขอความดี
พาราสาวะถี
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
ขาวสวยหมวยน่ารัก
5. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
ตะบองพลำ
แมงคาเรือง
ตาปะขาว
ตัวเต่าทอง
ขนม
6. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ชอกช้ำระกำตรม
ว้ายน่ากลัวจัง
ระทมนักรักมากพิษ
อกหักเพราะรักพลาด
7. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
รถขนขนุน
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
หวัดดีครับ
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นตัวสะกด
เป็นตัวการันต์
เป็นสระ
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นพยัญชนะต้น
9. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
ชันโรง
แมงพู่
จักจั่น
10. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
ระทวยระทดใจ
ระแวดระวังภัย
สวัสดีจ้า
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:25:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::