แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
หวัดดีครับ
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
2. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
เธอเดินเร็วมาก
ธงชาติปลิวไสว
คนกลัวโจร
ฉันเกลียดรถติด
ขี่ม้าขาว
3. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
ผาว
คาว
ดาว
กาว
ขาว
4. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ชันโรง
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
จักจั่น
แมงพู่
5. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
แมงคาเรือง
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
ตาปะขาว
ขนม
6. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
สอพลอขอความดี
ขาวสวยหมวยน่ารัก
7. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
ปลาว่ายน้ำในสระ
ว่ายน้ำเก่งมาก
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
8. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
ระทวยระทดใจ
สวัสดีจ้า
ระแวดระวังภัย
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นสระ
เป็นตัวสะกด
เป็นตัวการันต์
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นพยัญชนะต้น
10. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
ว้ายน่ากลัวจัง
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ระทมนักรักมากพิษ
อกหักเพราะรักพลาด
ชอกช้ำระกำตรม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:35:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::