แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
ดาว
ผาว
กาว
คาว
ขาว
2. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
เรือเสียอยู่ที่ท่า
ปลาว่ายน้ำในสระ
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
ปูนาขาเกเดินเซมา
ว่ายน้ำเก่งมาก
3. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ชันโรง
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
จักจั่น
แมงพู่
4. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
สอพลอขอความดี
ขาวสวยหมวยน่ารัก
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นพยัญชนะต้น
เป็นตัวสะกด
เป็นตัวการันต์
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นสระ
6. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
หวัดดีครับ
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
7. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
ขนม
แมงคาเรือง
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
ตาปะขาว
8. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
สวัสดีจ้า
ระทวยระทดใจ
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
ระแวดระวังภัย
9. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ชอกช้ำระกำตรม
ว้ายน่ากลัวจัง
ระทมนักรักมากพิษ
อกหักเพราะรักพลาด
10. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
ฉันเกลียดรถติด
เธอเดินเร็วมาก
คนกลัวโจร
ธงชาติปลิวไสว
ขี่ม้าขาว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 4:51:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::