แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
ดาว
ผาว
กาว
คาว
ขาว
2. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
ตัวเหนี่ยง
จักจั่น
ตั๊กแตน
ชันโรง
แมงพู่
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นสระ
เป็นตัวสะกด
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นพยัญชนะต้น
เป็นตัวการันต์
4. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
เธอเดินเร็วมาก
คนกลัวโจร
ฉันเกลียดรถติด
ขี่ม้าขาว
ธงชาติปลิวไสว
5. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
แมงคาเรือง
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
ตาปะขาว
ขนม
6. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
หวัดดีครับ
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
7. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
สวัสดีจ้า
ระทวยระทดใจ
ระแวดระวังภัย
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
8. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ระทมนักรักมากพิษ
อกหักเพราะรักพลาด
ชอกช้ำระกำตรม
ว้ายน่ากลัวจัง
9. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
สอพลอขอความดี
ขาวสวยหมวยน่ารัก
10. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ปลาว่ายน้ำในสระ
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
ว่ายน้ำเก่งมาก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:13:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::