แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่มีแม่ ก กา ทุกคำ
ขี้ฉ้อเอาแต่ใจ
สอพลอขอความดี
ขาวสวยหมวยน่ารัก
ประชาหน้าหมอ
พาราสาวะถี
2. ข้อใดเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกมีเสียงโท
คาว
ดาว
ผาว
ขาว
กาว
3. คำใดจำนวนพยางค์ต่างจากพวก
แมงพู่
ชันโรง
จักจั่น
ตัวเหนี่ยง
ตั๊กแตน
4. ข้อใดเป็นคำประสม4ส่วนทุกคำ
เธอเดินเร็วมาก
ธงชาติปลิวไสว
คนกลัวโจร
ฉันเกลียดรถติด
ขี่ม้าขาว
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพยัญชนะ
เป็นไม้ทัณฑฆาต
เป็นตัวการันต์
เป็นพยัญชนะต้น
เป็นตัวสะกด
เป็นสระ
6. ข้อใดมีคำตายสลับกัน
ระทวยระทดใจ
สมสมัยนิยม
พิศวงงงงวย
ระแวดระวังภัย
สวัสดีจ้า
7. ข้อใดเป็นคำประสม3ส่วนทุกคำ
ว่ายน้ำเก่งมาก
ปลาว่ายน้ำในสระ
พ่อจ๋าอย่าทิ้งหนู
ปูนาขาเกเดินเซมา
เรือเสียอยู่ที่ท่า
8. ข้อใดมีคำตายทุกคำ
ว้ายน่ากลัวจัง
จิตเขลาขลาดทุกข์ทับถม
ระทมนักรักมากพิษ
อกหักเพราะรักพลาด
ชอกช้ำระกำตรม
9. ข้อใดมีพยางค์มากที่สุด
ขนม
แมงคาเรือง
ตาปะขาว
ตัวเต่าทอง
ตะบองพลำ
10. ข้อใดมีอักษรควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
หวัดดีครับ
รถขนขนุน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:35:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::