แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
2. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
โทรทัศน์
มะลิบูชาแม่
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
กตัญญูรู้คุณ
3. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
4. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เคราะห์
สิงห์
เล่ห์
5. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
6
7
9
8
5
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พันธุ์
ครรภ์
จาน
พราหมณ์
7. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
สัตว์
ก๊าส
หาด
มรรค
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
สับปะรด
9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
เศษ
อิฐ
กัด
ฉันท์
จิต
10. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
วาบวับ
รักดี
ล่องลอย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::