แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พันธุ์
ครรภ์
จาน
พราหมณ์
2. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
รถขนขนุน
3. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
คิดออกไหมนะ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
มะละกอ
4. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
เสร็จสิ้น
ล่องลอย
ชาวเรา
วาบวับ
รักดี
5. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
5
6
7
8
9
6. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
โทรทัศน์
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
จิต
เศษ
อิฐ
ฉันท์
กัด
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
เล่ห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
10. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
สัตว์
ก๊าส
หาด
มรรค
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:53:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::