แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
มรรค
สัตว์
ก๊าส
หาด
2. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
พันธุ์
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
จาน
3. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
ล่องลอย
รักดี
4. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
บอกก็ได้นะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
มะละกอ
5. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
จิต
เศษ
กัด
อิฐ
6. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
มะลิบูชาแม่
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
กตัญญูรู้คุณ
โทรทัศน์
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
สิงห์
8. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
9. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
สับปะรด
10. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
5
6
7
8
9
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:09:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::