แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
ถวายพร
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
2. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
เศษ
อิฐ
กัด
ฉันท์
จิต
3. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
มรรค
สัตว์
ก๊าส
หาด
4. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
ล่องลอย
รักดี
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
5. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ครรภ์
ชาญ
พันธุ์
พราหมณ์
จาน
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เคราะห์
สิงห์
เล่ห์
7. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
8
5
7
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
สวัสดี
ทุเรียนกวน
มะละกอ
9. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
มะละกอ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
10. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
เบิกบานหัวใจ
โทรทัศน์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:44:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::