แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
7
8
5
2. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พันธุ์
ครรภ์
จาน
พราหมณ์
3. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
สับปะรด
4. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
คิดออกไหมนะ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
มะละกอ
5. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
หาด
ก๊าส
มรรค
นิจ
สัตว์
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
กัด
เศษ
ฉันท์
จิต
อิฐ
7. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ถวายพร
8. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
เล่ห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
9. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
กตัญญูรู้คุณ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
10. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
วาบวับ
รักดี
ล่องลอย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:09:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::