แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
ถวายพร
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
2. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
กตัญญูรู้คุณ
3. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
สัตว์
ก๊าส
มรรค
นิจ
หาด
4. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
รักดี
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
5. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
สวัสดี
ทุเรียนกวน
มะละกอ
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
จาน
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
พันธุ์
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
เล่ห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
8. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
จิต
เศษ
กัด
อิฐ
9. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
5
6
7
8
9
10. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:41:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::