แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
หาด
ก๊าส
มรรค
นิจ
สัตว์
2. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
8
7
5
6
9
3. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
4. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
คิดออกไหมนะ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
มะละกอ
5. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
เศษ
ฉันท์
จิต
อิฐ
กัด
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เสน่ห์
เล่ห์
เจาะ
เคราะห์
สิงห์
8. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พราหมณ์
พันธุ์
ครรภ์
จาน
9. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
ชาวเรา
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
รักดี
10. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
โทรทัศน์
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:58:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::