แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
2. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
โทรทัศน์
มะลิบูชาแม่
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
กตัญญูรู้คุณ
3. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ถวายพร
4. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
จิต
เศษ
อิฐ
ฉันท์
กัด
5. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
9
6
8
5
7
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พราหมณ์
พันธุ์
ครรภ์
จาน
7. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
ล่องลอย
รักดี
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
สวัสดี
ทุเรียนกวน
มะละกอ
9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
สิงห์
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
เจาะ
10. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
สัตว์
ก๊าส
หาด
มรรค
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 1:35:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::