แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
กตัญญูรู้คุณ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
2. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
ชาวเรา
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
รักดี
3. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ถวายพร
ปลาปักเป้า
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
รถขนขนุน
4. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
จาน
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
พันธุ์
5. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
ทุเรียนกวน
สวัสดี
6. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
มะละกอ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
เล่ห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
8. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
สัตว์
ก๊าส
มรรค
นิจ
หาด
9. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
5
6
7
8
9
10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
กัด
เศษ
อิฐ
ฉันท์
จิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:21:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::