แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ครรภ์
พราหมณ์
จาน
ชาญ
พันธุ์
2. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
8
5
6
9
7
3. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
โทรทัศน์
มะลิบูชาแม่
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
กตัญญูรู้คุณ
4. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
รถขนขนุน
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
ถวายพร
5. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
สิงห์
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
เจาะ
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
อิฐ
จิต
เศษ
กัด
7. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
สับปะรด
8. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
9. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
มรรค
สัตว์
ก๊าส
หาด
10. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
ล่องลอย
รักดี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:29:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::