แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เคราะห์
สิงห์
เสน่ห์
เจาะ
เล่ห์
2. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
โทรทัศน์
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
3. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
ก๊าส
นิจ
สัตว์
มรรค
หาด
4. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
อิฐ
จิต
เศษ
กัด
5. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
จาน
ครรภ์
พราหมณ์
ชาญ
พันธุ์
6. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
ชาวเรา
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
รักดี
7. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
6
7
9
8
5
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
ทุเรียนกวน
มะละกอ
สับปะรด
9. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
ถวายพร
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
10. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
บอกก็ได้นะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
มะละกอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 3:59:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::