แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
จาน
ครรภ์
ชาญ
พันธุ์
พราหมณ์
2. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
โละออกให้หมด
รีบวาดภาพโต๊ะ
คิดออกไหมนะ
บอกก็ได้นะ
มะละกอ
3. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
มะลิบูชาแม่
กตัญญูรู้คุณ
โทรทัศน์
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
4. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
วาบวับ
ล่องลอย
รักดี
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
5. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เสน่ห์
เคราะห์
สิงห์
เล่ห์
เจาะ
6. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
ทุเรียนกวน
สับปะรด
มะละกอ
ส้มเขียวหวาน
สวัสดี
7. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
8
5
6
9
7
8. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ถวายพร
9. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
สัตว์
ก๊าส
มรรค
นิจ
หาด
10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
ฉันท์
อิฐ
จิต
เศษ
กัด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:13:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::