แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
กตัญญูรู้คุณ
2. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
รักดี
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
กัด
เศษ
อิฐ
ฉันท์
จิต
4. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
5. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
สับปะรด
ทุเรียนกวน
มะละกอ
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
สิงห์
เสน่ห์
เล่ห์
เคราะห์
เจาะ
7. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
ถวายพร
รถขนขนุน
8. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ครรภ์
ชาญ
พันธุ์
พราหมณ์
จาน
9. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
หาด
ก๊าส
มรรค
นิจ
สัตว์
10. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
6
8
5
7
9
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:41:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::