แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
กตัญญูรู้คุณ
2. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
ชาวเรา
วาบวับ
ล่องลอย
เสร็จสิ้น
รักดี
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
เศษ
อิฐ
กัด
ฉันท์
จิต
4. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
รถขนขนุน
จราจรคับคั่ง
ถวายพร
5. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
5
6
7
8
9
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
จาน
ครรภ์
ชาญ
พันธุ์
พราหมณ์
7. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
มะละกอ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
คิดออกไหมนะ
8. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
ทุเรียนกวน
มะละกอ
สับปะรด
9. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
หาด
ก๊าส
นิจ
สัตว์
มรรค
10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เคราะห์
สิงห์
เล่ห์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::