แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
6
8
5
7
9
2. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
คิดออกไหมนะ
บอกก็ได้นะ
รีบวาดภาพโต๊ะ
โละออกให้หมด
มะละกอ
3. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
นิจ
มรรค
สัตว์
ก๊าส
หาด
4. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
สวัสดี
ส้มเขียวหวาน
ทุเรียนกวน
มะละกอ
สับปะรด
5. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
ชาญ
พราหมณ์
พันธุ์
ครรภ์
จาน
6. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
กัด
เศษ
ฉันท์
จิต
อิฐ
7. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
เสร็จสิ้น
ชาวเรา
วาบวับ
รักดี
ล่องลอย
8. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
จราจรคับคั่ง
รถขนขนุน
ชามบายศรี
ปลาปักเป้า
ถวายพร
9. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
เบิกบานหัวใจ
กตัญญูรู้คุณ
วันแม่แห่งชาติ
มะลิบูชาแม่
โทรทัศน์
10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
เจาะ
เสน่ห์
เคราะห์
สิงห์
เล่ห์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:46:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::