แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดมีคำตายและคำเป็น
  รักดี
  วาบวับ
  เสร็จสิ้น
  ชาวเรา
  ล่องลอย
2. ข้อใดมีอักษณควบไม่แท้
  จราจรคับคั่ง
  รถขนขนุน
  ชามบายศรี
  ปลาปักเป้า
  ถวายพร
3. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกด
  สิงห์
  เสน่ห์
  เล่ห์
  เคราะห์
  เจาะ
4. เสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะตัวสะกดมีกี่เสียง
  8
  5
  6
  9
  7
5. ข้อใดเป็นคำตายทั้งหมด
  สวัสดี
  ส้มเขียวหวาน
  ทุเรียนกวน
  มะละกอ
  สับปะรด
6. คำใดมีเสียงพยัญชนะต่างจากคำอื่น
  ชาญ
  พันธุ์
  ครรภ์
  จาน
  พราหมณ์
7. ข้อใดเป็นการประสมอักษรสามส่วนทั้งหมด
  วันแม่แห่งชาติ
  มะลิบูชาแม่
  กตัญญูรู้คุณ
  เบิกบานหัวใจ
  โทรทัศน์
8. ข้อใดมีคำตายทั้งหมด
  โละออกให้หมด
  คิดออกไหมนะ
  บอกก็ได้นะ
  มะละกอ
  รีบวาดภาพโต๊ะ
9. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะตังสะกดต่างจากคำอื่น
  ฉันท์
  อิฐ
  จิต
  เศษ
  กัด
10. คำใดมีเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างกับคำอื่น
  หาด
  ก๊าส
  มรรค
  นิจ
  สัตว์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:58:27am