แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
สิริ
กลี
ปราศ
ชนวน
ชนะ
2. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
กัก
หก
จก
ปก
รก
3. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
ขัด
โนต
ฝา
วาน
มา
4. คำใดผันได้ 3 เสียง
กัน
ดง
พอ
แซง
กาบ
5. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
ฉัน ฝัน เห็น
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
รัก กิน ไข่ รา
6. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ด ต
ร ล
ช ซ
พ ฟ
อ ฮ
7. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระแท้
สระประสม
สระเกิน
สระเดี่ยว
สระคู่
8. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
ล้อ
ถ้อย
พ่อ
เจ้า
ค่ำ
9. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
รัก กิน ไข่ รา
ลาว เรียน
เสก เทียน
ตอน สอน
งาน เลข
10. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
ท่าน้ำ
บ้านพ่อ
ไพร่ฟ้า
หน้าเศร้า
กินข้าว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:03:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::