แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. พยางค์ใดมีโครงสร้างต่างจากคำอื่น
เจ้า
พ่อ
ค่ำ
ถ้อย
ล้อ
2. ข้อใดอ่านแบบอักษรนำ
ชนวน
สิริ
กลี
ชนะ
ปราศ
3. พยัญชนะตัวใดใช้เป็นพยัญชนะท้ายไม่ได้
ด ต
ร ล
ช ซ
พ ฟ
อ ฮ
4. ข้อใดมีเสียงจัตวาทั้งหมด
สาย ฝน ถูก
นก เขา ขัน
เขา สวม หมวก
รัก กิน ไข่ รา
ฉัน ฝัน เห็น
5. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้น้อยที่สุด
วาน
ขัด
โนต
มา
ฝา
6. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือน ซ่อมได้
บ้านพ่อ
หน้าเศร้า
ท่าน้ำ
ไพร่ฟ้า
กินข้าว
7. ข้อใดผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 2 เสียง
หก
จก
รก
ปก
กัก
8. ข้อใดมีเสียงสามัญทั้งหมด
ตอน สอน
เสก เทียน
งาน เลข
ลาว เรียน
รัก กิน ไข่ รา
9. เสือตัวเมีย เป็นสระพวกใด
สระแท้
สระประสม
สระเกิน
สระเดี่ยว
สระคู่
10. คำใดผันได้ 3 เสียง
แซง
ดง
กาบ
กัน
พอ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::