แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
โคลน
ปูนขาว
น้ำมะขาม
นม
พิมเสน
2. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ได้ทีขี่แพะไล่
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
น้ำร้อนปลาเป็น
3. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
50 ตัว
24 ตัว
9 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
4. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
เสือร้าย
ฝนสาด
ผีปอบ
หาดทราย
ม้าขาว
5. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
ฝนตกหนัก
สุนัขขี่เกียจ
ทรายเข้าตา
6. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
ประสม
คอลลอยด์
แขวนลอย
แยกได้
สารละลาย
7. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ฟ ห ก ส ข จ
8. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 3 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
คำตาย 2 คำ
คำตาย 4 คำ
9. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ไม้
ใน
ภาคเหนือ
หมด
ป่า
10. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
กระดาษสีขาว
ใบไม้สีเขียว
ดอกไม้สีเหลือง
ก้อนหินสีเทาดำ
หมาขนคำ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-10-20 3:17:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::