แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
เสือร้าย
ฝนสาด
ผีปอบ
หาดทราย
ม้าขาว
2. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
มีคำเป็นทุกคำ
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 2 คำ
คำตาย 3 คำ
คำตาย 4 คำ
3. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ฟ ห ก ส ข จ
4. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
ก้อนหินสีเทาดำ
ดอกไม้สีเหลือง
กระดาษสีขาว
ใบไม้สีเขียว
หมาขนคำ
5. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
สุนัขขี่เกียจ
ฝนตกหนัก
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
ทรายเข้าตา
6. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
แยกได้
แขวนลอย
ประสม
คอลลอยด์
สารละลาย
7. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
ปูนขาว
น้ำมะขาม
พิมเสน
โคลน
นม
8. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ใน
ภาคเหนือ
ไม้
หมด
ป่า
9. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ปลาหมอตายเพราะปาก
น้ำร้อนปลาเป็น
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
ได้ทีขี่แพะไล่
น้ำขึ้นรีบตัก
10. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
24 ตัว
9 ตัว
50 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:02:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::