แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
แขวนลอย
ประสม
คอลลอยด์
สารละลาย
แยกได้
2. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
สุนัขขี่เกียจ
ฝนตกหนัก
ทรายเข้าตา
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
3. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
โคลน
ปูนขาว
น้ำมะขาม
นม
พิมเสน
4. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
คำตาย 4 คำ
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 3 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
คำตาย 2 คำ
5. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
50 ตัว
24 ตัว
9 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
6. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
น้ำร้อนปลาเป็น
ได้ทีขี่แพะไล่
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
7. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
ผีปอบ
หาดทราย
ฝนสาด
เสือร้าย
ม้าขาว
8. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
หมด
ภาคเหนือ
ป่า
ใน
ไม้
9. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
หมาขนคำ
ใบไม้สีเขียว
ก้อนหินสีเทาดำ
กระดาษสีขาว
ดอกไม้สีเหลือง
10. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ฟ ห ก ส ข จ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:12:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::