แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
คำตาย 4 คำ
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 3 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
คำตาย 2 คำ
2. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
ใบไม้สีเขียว
ก้อนหินสีเทาดำ
กระดาษสีขาว
ดอกไม้สีเหลือง
หมาขนคำ
3. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
เสือร้าย
ผีปอบ
หาดทราย
ม้าขาว
ฝนสาด
4. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
ฝนตกหนัก
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
ทรายเข้าตา
สุนัขขี่เกียจ
5. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
ปลาหมอตายเพราะปาก
ได้ทีขี่แพะไล่
น้ำขึ้นรีบตัก
น้ำร้อนปลาเป็น
6. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ใน
หมด
ป่า
ภาคเหนือ
ไม้
7. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
โคลน
ปูนขาว
น้ำมะขาม
นม
พิมเสน
8. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
50 ตัว
24 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
9 ตัว
9. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ฟ ห ก ส ข จ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
10. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
แยกได้
แขวนลอย
ประสม
คอลลอยด์
สารละลาย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::