แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
น้ำร้อนปลาเป็น
ได้ทีขี่แพะไล่
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
2. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
น้ำท่วมปาก
ฝนตกหนัก
ทรายเข้าตา
ตาเจ็บมาก
สุนัขขี่เกียจ
3. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ไม้
ใน
ภาคเหนือ
หมด
ป่า
4. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
หมาขนคำ
ใบไม้สีเขียว
ดอกไม้สีเหลือง
ก้อนหินสีเทาดำ
กระดาษสีขาว
5. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ฟ ห ก ส ข จ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
6. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 2 คำ
คำตาย 4 คำ
คำตาย 3 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
7. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
เสือร้าย
ผีปอบ
หาดทราย
ม้าขาว
ฝนสาด
8. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
24 ตัว
9 ตัว
50 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
9. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
คอลลอยด์
แขวนลอย
สารละลาย
ประสม
แยกได้
10. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
น้ำมะขาม
พิมเสน
นม
โคลน
ปูนขาว
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:39:16 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::