แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
ม้าขาว
หาดทราย
เสือร้าย
ผีปอบ
ฝนสาด
2. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ได้ทีขี่แพะไล่
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
น้ำร้อนปลาเป็น
3. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 3 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
คำตาย 2 คำ
คำตาย 4 คำ
4. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ป่า
ใน
ภาคเหนือ
หมด
ไม้
5. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
ก้อนหินสีเทาดำ
ดอกไม้สีเหลือง
กระดาษสีขาว
ใบไม้สีเขียว
หมาขนคำ
6. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ฟ ห ก ส ข จ
7. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
แขวนลอย
สารละลาย
แยกได้
ประสม
คอลลอยด์
8. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
นม
น้ำมะขาม
พิมเสน
โคลน
ปูนขาว
9. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
50 ตัว
24 ตัว
9 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
10. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
สุนัขขี่เกียจ
ฝนตกหนัก
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
ทรายเข้าตา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 1:35:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::