แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
ใบไม้สีเขียว
ก้อนหินสีเทาดำ
กระดาษสีขาว
ดอกไม้สีเหลือง
หมาขนคำ
2. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
โคลน
พิมเสน
ปูนขาว
น้ำมะขาม
นม
3. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
ม้าขาว
หาดทราย
เสือร้าย
ผีปอบ
ฝนสาด
4. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ฟ ห ก ส ข จ
5. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
ฝนตกหนัก
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
ทรายเข้าตา
สุนัขขี่เกียจ
6. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
มีคำเป็นทุกคำ
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 2 คำ
คำตาย 3 คำ
คำตาย 4 คำ
7. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
44 ตัว
9 ตัว
11 ตัว
24 ตัว
50 ตัว
8. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
หมด
ป่า
ใน
ไม้
ภาคเหนือ
9. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
ได้ทีขี่แพะไล่
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
น้ำร้อนปลาเป็น
10. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
แยกได้
แขวนลอย
สารละลาย
ประสม
คอลลอยด์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:50:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::