แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
  หมาขนคำ
  ใบไม้สีเขียว
  ดอกไม้สีเหลือง
  ก้อนหินสีเทาดำ
  กระดาษสีขาว
2. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
  หมด
  ภาคเหนือ
  ป่า
  ใน
  ไม้
3. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
  ผีปอบ
  หาดทราย
  ฝนสาด
  เสือร้าย
  ม้าขาว
4. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
  ตาเจ็บมาก
  ทรายเข้าตา
  น้ำท่วมปาก
  ฝนตกหนัก
  สุนัขขี่เกียจ
5. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
  มีคำเป็นทุกคำ
  มีคำตาย 1 คำ
  คำตาย 2 คำ
  คำตาย 3 คำ
  คำตาย 4 คำ
6. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  ได้ทีขี่แพะไล่
  น้ำขึ้นรีบตัก
  ปลาหมอตายเพราะปาก
  แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
  น้ำร้อนปลาเป็น
7. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
  แยกได้
  แขวนลอย
  ประสม
  คอลลอยด์
  สารละลาย
8. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
  44 ตัว
  9 ตัว
  11 ตัว
  24 ตัว
  50 ตัว
9. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
  ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
  ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
  ฟ ห ก ส ข จ
  ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
   ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
10. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
  โคลน
  พิมเสน
  ปูนขาว
  น้ำมะขาม
  นม
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:14:48am