แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด
หาดทราย
เสือร้าย
ผีปอบ
ฝนสาด
ม้าขาว
2. สำนวนที่ว่า “อย่างลืมหูลืมตา” ควรใช้กับคำว่า
ฝนตกหนัก
ทรายเข้าตา
สุนัขขี่เกียจ
ตาเจ็บมาก
น้ำท่วมปาก
3. นมสดเป็นสารเนื้อผสมประเภทใด
ประสม
คอลลอยด์
แขวนลอย
แยกได้
สารละลาย
4. ไตรยางศ์มีอักษรทั้งหมดกี่ตัว
50 ตัว
24 ตัว
44 ตัว
11 ตัว
9 ตัว
5. “อย่าให้มันคงอยู่กูรำคาญ” มีคำเป็นคำตายเท่าไร
คำตาย 3 คำ
คำตาย 2 คำ
มีคำเป็นทุกคำ
มีคำตาย 1 คำ
คำตาย 4 คำ
6. สารใดไม่ใช่สารเนื้อเดียว
น้ำมะขาม
โคลน
ปูนขาว
พิมเสน
นม
7. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
น้ำขึ้นรีบตัก
ปลาหมอตายเพราะปาก
น้ำร้อนปลาเป็น
ได้ทีขี่แพะไล่
แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
8. ข้อใดเป็นอักษรกลางทั้งหมด
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
ก ข ค ง จ ฉ ช ต ถ
ก จ ข ส ห ย ร ฎ ฏ
ง ณ น ม ร ล ฬ ย ฮ
ฟ ห ก ส ข จ
9. วัตถุในข้อใดดูดความร้อนดีที่สุด
กระดาษสีขาว
ใบไม้สีเขียว
ดอกไม้สีเหลือง
ก้อนหินสีเทาดำ
หมาขนคำ
10. ข้อใดเป็นภาคแสดงของ “ ป่าไม้ในภาคเหนือหมด”
ไม้
ใน
หมด
ป่า
ภาคเหนือ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:30:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::