แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำใดที่เขียนผิด
  สมอง
  ฅน
  ครองราชย์
  คน
  คทา
2. คำใดที่เขียนถูก
  ฉนั้น
  ฉะบับ
  ฉะนั้น
  ฉนี้
  ฉันท์ญาติ
3. คำใดที่เขียนผิด
  กงสุล
  กฏ
  กะพริบ
  กระเพาะ
  กบาล
4. คำใดที่เขียนผิด
  คลินิก
  ครุศาสตร์
  คะนอง
  คุรุภัณฑ์
  คารวะ
5. คำใดที่เขียนถูก
  จงอย
  งบดุลย์
  จงกลม
  งบดุล
  งูสวัส
6. คำใดที่เขียนถูก
  ชลอ
  ชมด
  ชมภู
  ชะนี
  นี
7. คำใดที่เขียนถูก
  จั๊กจั่น
  จักรพรรดิ์
  จลศาสตร์
  จักร์
  จักรวรรดิ์
8. คำใดที่เขียนถูก
  ชัชวาลย์
  ชีพตักษัย
  ชีวะประวัติ
  ชะลอ
  ชลอ
9. คำใดที่เขียนผิด
  กะโหลก
  กะลาสี
  กลาสี
  กระเพาะ
  กะเทย
10. คำใดที่เขียนผิด
  กะโหลก
  กิตติมศักดิ์
  กินรี
  เกมส์
  กำเหน็จ
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:20:02am