cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

1. กล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเห็นภาพ
2. การวิงวอนอย่างเร่งร้อน
3. การพูดชัดถ้อยชัดคำ เรียกว่า
4. พูดเสียงแข็งคล้าย ขู่ เรียกว่า
5. เรียกถ้อยคำที่คมคายว่า
6. พูดไม่ฉะฉานไม่ชัดเจน ไม่เต็มปาก
7. การรื้อฟื้นเรื่องเดิมม กล่าวเรียกว่า
8. พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา เรียกว่า
9. ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ เรียกว่า
10. พระสงฆ์อาหาร ใช้กับคำใด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 10 Dec 2023 5:02:19pm
Open source: github.com / view answer / view no answer