แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. เมื่อถึงวัยชราต่อมในข้อใดมีลักษณะการเจริญเติบโตช้าลง
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมไทมัส
  ต่อมไพเนียล
2. การสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญอาหาร เป็นหน้าที่ของต่อมในข้อใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมเพศ
  ต่อมไพเนียล
3. เมื่อร่างกายขาดธาตุไอโอดีน ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะอย่างไร
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหยุดการเจริญเติบโต
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะหดตัวสั้นลงกว่าปกติ
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะขยายใหญ่ขี้น
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะที่ยืด หดตัวอยู่ตลอดเวลา
  ต่อมไทรอยด์จะมีลักษณะคงที่
4. ฝันเปียก มีความหมายตรงกับข้อใด
  การมีน้ำลายไหลขณะนอนหลับ
  การหลั่งน้ำอสุจิขณะนอนหลับ
  การปัสสาวะขณะนอนหลับ
  การมีเพศสัมพันธ์ขณะนอนหลับ
  การฝันขณะนอนหลับกลางคืน
5. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่นหญิง
  เริ่มมีหน้าอก
  มีประจำเดือน
  ใบหน้าสดใส
  มีไหล่กว้างมากขึ้น
  มีเลียงทุ้ม
6. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
  การชอบอวดอวัยวะเพศ
  พูดจา หรือหยอกล้อในเรื่องลามก
  มีเอกลักษณ์ทางเพศตามสถานภาพตนเอง
  มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนองอย่างสม่ำเสมอ
  เลียนแบบพฤติกรรมของเพศตรงข้าม
7. ฮอร์โมนเพศหญิงและฮอร์โมนเพศชายที่ควบคุมความรู้สึกทางเพศ สร้างมาจากต่อมใด
  ต่อมใต้สมอง
  ต่อมหมวกไต
  ต่อมไทรอยด์
  ต่อมเพศ
  ต่อมไพเนียล
8. การระบายอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงกับข้อใด
  ป้างชวนเพื่อนเล่นฟุตบอลที่สนามในหมู่บ้าน
  โป้งชวนเพื่อนไปขับขี่จักรยานยนต์
  ปอชวนเพื่อนเล่นเกมออนไลน์
  ป่านชวนเพื่อนไปเดินห้างสรรพสินค้า
  ป่านแก้วชวนเพื่อนไปเผาขยะ
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ
  การมีปมด้อยทางรูปร่างหน้าตาและความสามารถทางเพศ
  มีประสบการณ์ทางเพศที่ไม่เหมาะสม
  สภาพแวดล้อม สิ่งยัวยุต่างๆจากสังคม
  พันธุกรรม
  การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องตามเพศจากครอบครัว
10. การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศส่งผลดีอย่างไร
  ทำให้มีความสุขในการทำกิจกรรมอื่นๆ
  ทำให้มีปัญหาทางเพศลดลง
  ทำให้สมองปลอดโปร่ง
  ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น
  ทำให้มีเพื่อนมากมาย
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:08:59am