แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. อาการหวาดกลัวและหวาดระแวงคนอื่นที่เกิดจากภัยการล่วงละเมิดทางเพศจัดเป็นผลกระทบทางด้านใด
  ผลกระทบทางด้านจิตใจ
  ผลกระทบทางด้านบุคลิกภาพ
  ผลกระทบทางด้านร่างกาย
  ผลกระทบทางด้านสังคม
  ผลกระทบทางด้าน
2. หากเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด
  โรงพยาบาล
  ศูนย์ประชาบดี
  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  มูลนิธิทองใบทองเปาด์
  มูลนิธิเพื่อนหญิง
3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  การแต่งกายไม่มิดชิด
  สวมใส่เสื้อผ้าบางๆ
  พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
  นุ่งกระโปรงสั้นมาก
  อยู่ในที่เปลี่ยวเพียงลำพัง
4. ข้อใดเป็นผลกระทบด้านสังคมของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  ครอบครัวต้องรับภาระเพิ่มขึ้น
  สูญเสียคุณค่าในตนเอง
  มองโลกในแง่ร้าย
  บุคลิกภาพเปลี่ยนไป
  ชีวิตดีขึ้น
5. เทคนิคการใช้สิ่งของใกล้ตัวเป็นอาวุธ ข้อใดใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
  ใช้กุญแจแทงบริเวณมือคนร้าย
  ใช้ปากกาข่วนใบหน้าคนร้าย
  ใช้หวีทิ่มหลังมือคนร้าย
  ใช้กุญแจแทงบริเวณใต้ลูกกระเดือกคนร้าย
  ใช้ร่มแทงบริเวณใต้คางคนร้าย
6. หากถูกล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งใดเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการป้องกันภัย
  ความเชื่อมั่นในตนเอง
  ความอ่อนหวาน
  การมีสติ
  ความว่องไว
  ความกลัว
7. สถานที่ใดมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด
  ที่ทำงาน
  โรงเรียน
  สวนสาธารณะ
  บ้าน
  ห้องน้ำส่าธารณะ
8. การผัดผ่อน เป็นทักษะในการปฏิเสธเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพื่อหาทางเลี่ยงสถานการณ์นั้นๆ
  เพื่อยืดระยะเวลาออกไปเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเกิดเปลี่ยนใจ
  เพื่อปฏิเสธอย่างรักษาน้ำใจ
  เพื่อหากิจกรรมอื่นที่ไม่เป็นการเสี่ยงมาทดแทน
  เล่นตัว
9. พฤติกรรมในข้อใดจัดเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
  ยืนเบียดเสียดกับเพศตรงข้ามในรถโดยสารสาธารณะ
  รับประทานอาหารด้วยกันเพียงลำพัง
  ออกกำลังกายร่วมกันในที่สาธารณะ
  การพูดคุยกับเพศตรงข้าม
  ส่งข้อความหรือรูปภาพที่ส่อในทางเพศ
10. การอยู่บ้านที่ปลอดภัย ควรปฏิบัติอย่างไร
  มะลิติดตั้งเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
  น้ำอิง สอบถามคนแปลกหน้าให้ชัดเจนก่อนเปิดประตูรับเข้าบ้าน
  น้ำฝน ปิดไฟบริเวณบ้านในเวลากลางคืน
  ชบา ติดหมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจไว้ใกล้เครื่องโทรศัพท์
  ออย ไม่ล็อคประตูตลอด
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:12:40am