แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. (630/2)+(9*4)=?
  350
  351
  352
  353
  349
2. (70*2)+(60*10)=?
  740
  710
  720
  730
  700
3. (2*125)+27=?
  276
  270
  144
  214
  277
4. "(555,555/555)-50=?"
  952
  951
  "1,001"
  950
  " 1,002 "
5. (555/10)*100=?
  "5,550"
  555
  "55,000"
  "555,000"
  "5,500"
6. "(7,000/2)-(2,000/5)=?"
  "3,100"
  "3,200"
  " 3,210 "
  "2,900"
  "3,000"
7. ((80*2)+(5*10))-32=?
  184
  185
  188
  180
  200
8. (30*40)+(20/5)=?
  1200
  1204
  1206
  1203
  1205
9. ซื้อขนมมา 1 โหลและน้ำส้มมาครึ่งโหล ได้ของกี่ชิ้น
  18
  12
  16
  10
  14
10. (999/90)+23=?
  45.1
  35.1
  43.1
  44.1
  34.1
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:57:30am