แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
น้ำตาล
เกลือโซเดียมคลอไรด์
เกลือ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แนพทาลีน
2. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำโซดา
น้ำมะขาม
น้ำส้มสายชู
น้ำมะนาว
น้ำขี้เถ้า
3. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
น้ำตาล
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือ
แนพทาลีน
เกลือแกง
4. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
5. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
ลิปสติก
เหล็ก
พลวง
ทองคำ
อะลูมิเนียม
6. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
น้ำบริสุทธิ์
เพชร
อากาศ
เงิน
ทองคำ
7. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
สารละลายผงฟู
น้ำปัสสาวะ
น้ำบริสุทธิ์
น้ำโซดา
น้ำปูนใส
8. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
ทราย
น้ำเกลือ
คอนกรีต
พริกแกง
น้ำโคลน
9. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำนม
น้ำแป้ง
น้ำโคลน
น้ำเต้าหู้
น้ำด่างทับทิม
10. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
อากาศ
น้ำเกลือ
พริกแกง
น้ำเชื่อม
น้ำตาลทรายปนเกลือ
11. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
อิเล็กโทรไลต์
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แนพทาลีน
น้ำตาล
เกลือแกง
12. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
การเกิดแก๊ส
เปรี้ยว
กัดกร่อน
สึกกร่อน
ฟาด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:10:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::