แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำนม
น้ำแป้ง
น้ำโคลน
น้ำเต้าหู้
น้ำด่างทับทิม
2. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
น้ำเกลือ
พริกแกง
คอนกรีต
ทราย
น้ำโคลน
3. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
พริกแกง
น้ำตาลทรายปนเกลือ
น้ำเชื่อม
น้ำเกลือ
อากาศ
4. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
5. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำมะขาม
น้ำส้มสายชู
น้ำมะนาว
น้ำขี้เถ้า
น้ำโซดา
6. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
ทองคำ
พลวง
ลิปสติก
เหล็ก
อะลูมิเนียม
7. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
น้ำตาล
แนพทาลีน
เกลือแกง
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือ
8. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
สารละลายผงฟู
น้ำปัสสาวะ
น้ำบริสุทธิ์
น้ำโซดา
น้ำปูนใส
9. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
เงิน
อากาศ
ทองคำ
เพชร
น้ำบริสุทธิ์
10. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือโซเดียมคลอไรด์
แนพทาลีน
น้ำตาล
เกลือ
11. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ฟาด
การเกิดแก๊ส
เปรี้ยว
กัดกร่อน
สึกกร่อน
12. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แนพทาลีน
น้ำตาล
เกลือแกง
อิเล็กโทรไลต์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:46:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::