แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
แนพทาลีน
น้ำตาล
เกลือโซเดียมคลอไรด์
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือ
2. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำแป้ง
น้ำเต้าหู้
น้ำด่างทับทิม
น้ำโคลน
น้ำนม
3. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำมะนาว
น้ำมะขาม
น้ำขี้เถ้า
น้ำส้มสายชู
น้ำโซดา
4. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
น้ำโคลน
ทราย
พริกแกง
น้ำเกลือ
คอนกรีต
5. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
พริกแกง
น้ำเชื่อม
น้ำเกลือ
อากาศ
น้ำตาลทรายปนเกลือ
6. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
แนพทาลีน
เกลือแกง
น้ำตาล
เกลือ
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
7. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ฟาด
การเกิดแก๊ส
สึกกร่อน
เปรี้ยว
กัดกร่อน
8. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
อิเล็กโทรไลต์
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือแกง
แนพทาลีน
น้ำตาล
9. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
เหล็ก
พลวง
อะลูมิเนียม
ลิปสติก
ทองคำ
10. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
11. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
เงิน
อากาศ
ทองคำ
เพชร
น้ำบริสุทธิ์
12. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
น้ำบริสุทธิ์
สารละลายผงฟู
น้ำโซดา
น้ำปูนใส
น้ำปัสสาวะ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:52:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::