แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือแกง
อิเล็กโทรไลต์
แนพทาลีน
น้ำตาล
2. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
เหล็ก
พลวง
อะลูมิเนียม
ลิปสติก
ทองคำ
3. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำเต้าหู้
น้ำโคลน
น้ำด่างทับทิม
น้ำแป้ง
น้ำนม
4. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
5. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
แนพทาลีน
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือแกง
น้ำตาล
เกลือ
6. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
อากาศ
น้ำเกลือ
พริกแกง
น้ำเชื่อม
น้ำตาลทรายปนเกลือ
7. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
เพชร
เงิน
ทองคำ
อากาศ
น้ำบริสุทธิ์
8. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
น้ำบริสุทธิ์
สารละลายผงฟู
น้ำโซดา
น้ำปูนใส
น้ำปัสสาวะ
9. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
น้ำตาล
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แนพทาลีน
เกลือโซเดียมคลอไรด์
เกลือ
10. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำโซดา
น้ำมะขาม
น้ำส้มสายชู
น้ำมะนาว
น้ำขี้เถ้า
11. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
ทราย
พริกแกง
น้ำโคลน
น้ำเกลือ
คอนกรีต
12. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ฟาด
การเกิดแก๊ส
เปรี้ยว
กัดกร่อน
สึกกร่อน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:24:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::