แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
แนพทาลีน
น้ำตาล
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
อิเล็กโทรไลต์
เกลือแกง
2. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
เกลือ
น้ำตาล
แนพทาลีน
เกลือแกง
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
3. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
พลวง
อะลูมิเนียม
ทองคำ
ลิปสติก
เหล็ก
4. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำโซดา
น้ำมะขาม
น้ำขี้เถ้า
น้ำส้มสายชู
น้ำมะนาว
5. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
6. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
น้ำเกลือ
น้ำตาลทรายปนเกลือ
อากาศ
พริกแกง
น้ำเชื่อม
7. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำนม
น้ำแป้ง
น้ำเต้าหู้
น้ำด่างทับทิม
น้ำโคลน
8. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
น้ำบริสุทธิ์
เพชร
เงิน
ทองคำ
อากาศ
9. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
คอนกรีต
ทราย
พริกแกง
น้ำเกลือ
น้ำโคลน
10. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
น้ำโซดา
น้ำปัสสาวะ
น้ำปูนใส
สารละลายผงฟู
น้ำบริสุทธิ์
11. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
ฟาด
การเกิดแก๊ส
เปรี้ยว
กัดกร่อน
สึกกร่อน
12. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
เกลือ
น้ำตาล
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
แนพทาลีน
เกลือโซเดียมคลอไรด์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:17:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::