แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สารใดที่ไม่ละลายน้ำ
แนพทาลีน
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือแกง
น้ำตาล
เกลือ
2. คำว่า “ กรด ( acid ) ” มีความหมายตรงกับข้อใด
กัดกร่อน
การเกิดแก๊ส
สึกกร่อน
เปรี้ยว
ฟาด
3. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารละลาย
น้ำแป้ง
น้ำโคลน
น้ำนม
น้ำเต้าหู้
น้ำด่างทับทิม
4. จงพิจารณาว่าสารละลายในข้อใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
สาร A 25 กรัม ละลายในน้ำ 250 กรัม
สาร A 20 กรัม ละลายในน้ำ 200 กรัม
สาร A 15 กรัม ละลายในน้ำ 150 กรัม
สาร A 5 กรัม ละลายในน้ำ 30 กรัม
สาร A 10 กรัม ละลายในน้ำ 100 กรัม
5. สารใดที่ละลายน้ำแล้วไม่นำไฟฟ้า
น้ำตาล
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือแกง
แนพทาลีน
อิเล็กโทรไลต์
6. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากดอกอัญชันสีน้ำเงินปนเขียว
น้ำส้มสายชู
น้ำมะนาว
น้ำมะขาม
น้ำโซดา
น้ำขี้เถ้า
7. สารละลายในข้อใดที่เปลี่ยนสีของน้ำคั้นจากกะหล่ำปลีสีม่วงเป็นสีแดง
น้ำบริสุทธิ์
สารละลายผงฟู
น้ำปัสสาวะ
น้ำโซดา
น้ำปูนใส
8. สารในข้อใดที่จัดเป็นของผสม
ทองคำ
เพชร
อากาศ
เงิน
น้ำบริสุทธิ์
9. สารในข้อใดที่เป็นสารสังเคราะห์
ลิปสติก
อะลูมิเนียม
เหล็ก
พลวง
ทองคำ
10. สารใดที่ละลายในแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด
แนพทาลีน
น้ำตาล
เกลือโซเดียมคลอไรด์
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
เกลือ
11. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อเดียว
น้ำโคลน
ทราย
น้ำเกลือ
คอนกรีต
พริกแกง
12. สารในข้อใดที่จัดว่าเป็นสารเนื้อผสม
น้ำเชื่อม
น้ำเกลือ
น้ำตาลทรายปนเกลือ
พริกแกง
อากาศ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 12:07:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::