แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
3. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
4. ข้อใดเขียนผิด
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
ศักดิ์ศรี
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
6. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
7. ข้อใดเขียนผิด
พุทรา
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
ทราบ
8. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพ็ชฌฆาต
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
9. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
สะเทือน
10. คำในข้อใดเขียนผิด
สัมภาษณ์
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
บันเทิง
11. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
12. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
13. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัดจามิด
14. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
พรรณ
15. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
กว้าง
ไขว่
ตรอง
อยู่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:05:39 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::