แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
2. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
3. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ขบวน
4. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัจจามิด
5. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความดีใจ
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
6. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
7. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
ตะบองเพชร
เพชร
8. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
จันทร์
9. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
สัมภาษณ์
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
ประรอท
12. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
13. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
กรง
ขนม
ตลาด
ฉลาด
สงบ
14. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
ไขว่
15. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:38:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::