แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเขียนผิด
  บอระเพ็ด
  ตะบองเพชร
  เพชร
  เพ็ชฌฆาต
  สะเทือน
2. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
  ความสำราญ
  ความเบิกบาน
  ความสุข
  ความเศร้าใจ
  ความดีใจ
3. ข้อใดเขียนผิด
  ซาบซ่าน
  พุทรา
  ต้นไทร
  ทราบ
  ซึมซาบ
4. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
  ขนม
  ตลาด
  สงบ
  ฉลาด
  กรง
5. ข้อใดเขียนผิด
  สะเบียง
  สะเทือน
  สะบ้า
  สะบัด
  สะอาด
6. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  สสิธร
  พิพาทษ์
  สูตรอากาส
  ประรอท
  โอกาส
7. ข้อใดเขียนผิด
  ศักดิ์ศรี
  กลาสี
  ขะมักเขม้น
  ขบวน
  คณนา
8. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
  สร้างสรรค์
  พรรณ
  จันทร์
  โจษ
  แหง
9. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  เกลาไม้
  ซื่อสัตว์
  ปราบปลาม
  ปราบปลื้ม
  สัตย์ป่า
10. ข้อใดเป็นอักษรนำ
  ตรอง
  อยู่
  ขว้าง
  ไขว่
  กว้าง
11. ข้อใดเขียนผิด
  ไหล่หิน
  บ่าไหล่
  ปลาไหล
  หลงไหล
  อะไหล่
12. คำในข้อใดเขียนผิด
  กำปนาท
  บรรจง
  สัมภาษณ์
  บรรเลง
  บันเทิง
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  สอาด
  สะบาย
  สดวก
  สะพาน
  สะงบ
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
  พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
  ถนัด = ถะ-นัด
  ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
  ตลาด=ตะ-ลาด
15. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
  ปัจจามิท
  ปัดจามิด
  ปัจจามิต
  ปัจจามิด
  ปัจจามิตร
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:41:33am