แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความดีใจ
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
2. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
3. ข้อใดเป็นอักษรนำ
อยู่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
ไขว่
4. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
พรรณ
จันทร์
โจษ
แหง
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
ปราบปลาม
6. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
7. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
8. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
ปลาไหล
9. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ขบวน
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
12. ข้อใดเขียนผิด
สะบ้า
สะบัด
สะเทือน
สะเบียง
สะอาด
13. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรเลง
บันเทิง
บรรจง
สัมภาษณ์
14. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
เพชร
15. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซาบซ่าน
พุทรา
ซึมซาบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:32:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::