แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
โอกาส
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
2. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
3. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
4. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
5. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
6. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
7. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
บันเทิง
8. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
9. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ตลาด=ตะ-ลาด
10. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
สงบ
11. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
12. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
ปัจจามิท
ปัดจามิด
13. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
ปลาไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
15. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:20:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::