แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
4. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
คณนา
5. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
กรง
ขนม
ตลาด
ฉลาด
สงบ
6. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
7. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
8. ข้อใดเป็นอักษรนำ
อยู่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
ไขว่
9. ข้อใดเขียนผิด
สะอาด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
10. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
ความสำราญ
11. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
12. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
เพชร
13. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
โอกาส
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
15. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
ปัจจามิท
ปัดจามิด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:49:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::