แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
ปลาไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
4. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
อยู่
5. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิด
ปัจจามิตร
6. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรเลง
บันเทิง
บรรจง
สัมภาษณ์
7. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
พิพาทษ์
สูตรอากาส
โอกาส
สสิธร
ประรอท
9. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซาบซ่าน
พุทรา
ซึมซาบ
10. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
11. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
12. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
13. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
สงบ
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
15. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
แหง
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
จันทร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:18:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::