แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
2. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
อะไหล่
3. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
4. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
5. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
ตะบองเพชร
เพชร
6. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
โอกาส
สสิธร
พิพาทษ์
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
สะงบ
9. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
ความสำราญ
10. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเทือน
สะอาด
สะเบียง
สะบ้า
11. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรเลง
บันเทิง
บรรจง
สัมภาษณ์
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
13. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
ซึมซาบ
14. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
15. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
กว้าง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:28:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::