แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
สะอาด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
4. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
อะไหล่
5. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
6. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
7. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
ปัจจามิท
ปัดจามิด
8. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ตลาด=ตะ-ลาด
9. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
10. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
สงบ
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
ซื่อสัตว์
12. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
13. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
จันทร์
14. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
15. ข้อใดเขียนผิด
ขบวน
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ศักดิ์ศรี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-09-20 9:22:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::