แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
ปลาไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
2. ข้อใดเขียนผิด
ขบวน
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ศักดิ์ศรี
3. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
4. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
เพชร
5. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
6. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
7. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
8. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
จันทร์
9. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
10. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสำราญ
ความสุข
ความเศร้าใจ
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
เกลาไม้
ปราบปลาม
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
14. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัดจามิด
15. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:48:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::