แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
3. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
4. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
5. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
6. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
7. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
8. ข้อใดเขียนผิด
สะบ้า
สะบัด
สะเทือน
สะเบียง
สะอาด
9. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
10. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
11. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
12. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
ความสำราญ
13. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
14. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
15. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:29:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::