แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
2. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
สัตย์ป่า
4. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
5. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
พรรณ
จันทร์
โจษ
แหง
6. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
กรง
ขนม
สงบ
ตลาด
7. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
8. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
9. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
สะงบ
11. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสำราญ
ความสุข
ความเศร้าใจ
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
โอกาส
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
13. ข้อใดเขียนผิด
ขบวน
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ศักดิ์ศรี
14. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
15. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 12:13:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::