แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
2. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
ปลาไหล
3. ข้อใดเขียนผิด
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
ศักดิ์ศรี
4. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
ปราบปลาม
6. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิท
ปัจจามิตร
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิด
7. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
8. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
ตะบองเพชร
เพชร
9. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความดีใจ
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
11. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
12. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
13. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ตลาด
สงบ
ฉลาด
กรง
14. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
15. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
จันทร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:10:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::