แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
2. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
3. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความเศร้าใจ
4. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
5. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
6. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
ประรอท
8. ข้อใดเขียนผิด
ขบวน
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ศักดิ์ศรี
9. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
10. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
สัตย์ป่า
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สดวก
สะพาน
สะงบ
สะบาย
13. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
14. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิด
ปัจจามิตร
15. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 5:53:20 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::