แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
2. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
3. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซาบซ่าน
พุทรา
ซึมซาบ
ทราบ
4. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
5. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
6. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเทือน
สะอาด
สะเบียง
สะบ้า
7. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
พรรณ
จันทร์
โจษ
แหง
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
9. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
10. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัดจามิด
11. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
12. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
สะงบ
14. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
15. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพ็ชฌฆาต
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:30:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::