แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
โอกาส
2. ข้อใดเขียนผิด
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
ศักดิ์ศรี
3. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
4. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
5. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
6. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
บันเทิง
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
ปราบปลาม
8. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
9. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
สะเทือน
10. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
สงบ
11. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
12. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
ปลาไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
13. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
15. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:19:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::