แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
3. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
พรรณ
4. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
ความดีใจ
5. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
สะเทือน
6. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
7. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
8. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
9. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
10. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัจจามิด
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
โอกาส
สสิธร
พิพาทษ์
12. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
13. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
หลงไหล
อะไหล่
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
15. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:18:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::