แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
ปลาไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
2. ข้อใดเขียนผิด
สะบ้า
สะบัด
สะเทือน
สะเบียง
สะอาด
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
4. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
5. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ตลาด
สงบ
ฉลาด
กรง
6. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
7. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
สัมภาษณ์
8. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
9. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
11. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
12. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
13. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความดีใจ
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
15. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:49:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::