แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
2. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
3. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
4. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซึมซาบ
ทราบ
ซาบซ่าน
พุทรา
5. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรเลง
บันเทิง
บรรจง
สัมภาษณ์
6. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
8. ข้อใดเขียนผิด
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
สะเทือน
ตะบองเพชร
เพชร
9. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัจจามิด
10. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
11. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
13. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
คณนา
14. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ตลาด
สงบ
ฉลาด
กรง
15. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
เกลาไม้
ปราบปลาม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::