แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
กรง
ขนม
สงบ
ตลาด
2. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
โอกาส
สสิธร
พิพาทษ์
4. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
คณนา
5. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
6. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความเศร้าใจ
7. ข้อใดเขียนผิด
ไหล่หิน
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
9. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพ็ชฌฆาต
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
10. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเทือน
สะอาด
สะเบียง
สะบ้า
11. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
อยู่
12. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
สัตย์ป่า
14. ข้อใดเขียนผิด
พุทรา
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
ทราบ
15. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:35:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::