แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
เกลาไม้
ปราบปลาม
2. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
3. ข้อใดเขียนผิด
สะอาด
สะบัด
สะเทือน
สะเบียง
สะบ้า
4. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
5. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
6. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ฉลาด
ตลาด
กรง
ขนม
สงบ
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
8. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
9. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
กว้าง
ไขว่
ตรอง
อยู่
10. คำในข้อใดเขียนผิด
สัมภาษณ์
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
บันเทิง
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
โอกาส
12. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
13. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความดีใจ
14. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพ็ชฌฆาต
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
15. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:26:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::