แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สดวก
สะพาน
สะงบ
สะบาย
2. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
กรง
ขนม
ตลาด
ฉลาด
สงบ
3. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัจจามิด
4. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
กว้าง
ไขว่
ตรอง
อยู่
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
6. คำในข้อใดเขียนผิด
สัมภาษณ์
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
บันเทิง
7. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
ความดีใจ
8. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
9. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
แหง
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
จันทร์
10. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
ปราบปลาม
12. ข้อใดเขียนผิด
สะเทือน
บอระเพ็ด
ตะบองเพชร
เพชร
เพ็ชฌฆาต
13. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
14. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
สะเทือน
15. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซาบซ่าน
พุทรา
ซึมซาบ
ทราบ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:14:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::