แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
2. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
โจษ
แหง
พรรณ
3. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
4. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
ซึมซาบ
5. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
6. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
อยู่
7. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรเลง
บรรจง
สัมภาษณ์
8. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
9. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
โอกาส
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
10. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความเศร้าใจ
11. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
12. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
สงบ
13. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
14. ข้อใดเขียนผิด
หลงไหล
อะไหล่
บ่าไหล่
ไหล่หิน
ปลาไหล
15. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:50:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::