แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
แหง
2. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
กว้าง
ไขว่
ตรอง
อยู่
3. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
4. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
ประรอท
6. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
7. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
กรง
ขนม
ตลาด
ฉลาด
สงบ
8. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัดจามิด
9. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
10. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
เพ็ชฌฆาต
11. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
14. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
15. ข้อใดเขียนผิด
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
ศักดิ์ศรี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 1:09:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::