แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิด
ปัจจามิตร
2. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
3. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
4. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
โอกาส
ประรอท
สสิธร
พิพาทษ์
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
สัตย์ป่า
เกลาไม้
ปราบปลาม
6. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
7. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ตลาด
สงบ
ฉลาด
กรง
8. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสำราญ
ความสุข
ความเศร้าใจ
9. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
10. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรเลง
บันเทิง
บรรจง
สัมภาษณ์
11. ข้อใดเขียนผิด
ขะมักเขม้น
คณนา
ขบวน
กลาสี
ศักดิ์ศรี
12. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สะบาย
สะงบ
สอาด
สดวก
14. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
แหง
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
จันทร์
15. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพ็ชฌฆาต
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::