แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำนาม
ขยายคำบุพบท
ขยายคำนามทั่วไป
3. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
นี่คือบ้านของฉัน
อะไรอยู่ในตะกร้า
มีอะไร
ขนมชิ้นนี้ของใคร
คุณมาหาใครคะ
4. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
กริยานุเคราะห์
วิกตรรถกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
กริยาสภาวมาลา
5. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
เพลารถหักในเพลาเช้า
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
6. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
รถยนต์-คัน
ฤๅษี-ตน
สวิง-ตัว
สักวา-บท
ขลุ่ย-เลา
7. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
จรด ปริญญา ขโมย
สมัย ตราด สมการ
ผลีผลาม เหลา สตรี
สวรรค์ ปรวด จวัก
ประหลาด ตลาด อากาศ
8. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
ผมต้องไปทำงาน
ลมพัดแรงมาก
แมวกินปลาทู
แมวกัดหนู
9. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
คะแนน
ตู้เย็น
รถยนต์
เทียนไข
สักวา
10. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
บรรทัด ศตวรรษ
สรรพางค์ สรรพนาม
พรรษา กรรณิการ์
รังสรรค์ สรรพสินค้า
บรรพชา สรรพนาม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 4:20:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::