แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
รังสรรค์ สรรพสินค้า
สรรพางค์ สรรพนาม
บรรพชา สรรพนาม
บรรทัด ศตวรรษ
พรรษา กรรณิการ์
2. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
กริยาสภาวมาลา
อกรรมกริยา
กริยานุเคราะห์
สกรรมกริยา
วิกตรรถกริยา
3. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
เพลารถหักในเพลาเช้า
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
4. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
5. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ลมพัดแรงมาก
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
แมวกินปลาทู
ผมต้องไปทำงาน
แมวกัดหนู
6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำนาม
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำบุพบท
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำนามทั่วไป
7. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
ขนมชิ้นนี้ของใคร
อะไรอยู่ในตะกร้า
คุณมาหาใครคะ
นี่คือบ้านของฉัน
มีอะไร
8. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
ขลุ่ย-เลา
ฤๅษี-ตน
สวิง-ตัว
สักวา-บท
รถยนต์-คัน
9. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
ประหลาด ตลาด อากาศ
สมัย ตราด สมการ
ผลีผลาม เหลา สตรี
สวรรค์ ปรวด จวัก
จรด ปริญญา ขโมย
10. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
สักวา
ตู้เย็น
รถยนต์
เทียนไข
คะแนน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 6:11:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::