แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
รังสรรค์ สรรพสินค้า
บรรทัด ศตวรรษ
พรรษา กรรณิการ์
สรรพางค์ สรรพนาม
บรรพชา สรรพนาม
2. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
เทียนไข
รถยนต์
คะแนน
ตู้เย็น
สักวา
3. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
ขนมชิ้นนี้ของใคร
อะไรอยู่ในตะกร้า
คุณมาหาใครคะ
นี่คือบ้านของฉัน
มีอะไร
4. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
สวรรค์ ปรวด จวัก
จรด ปริญญา ขโมย
สมัย ตราด สมการ
ประหลาด ตลาด อากาศ
ผลีผลาม เหลา สตรี
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำนาม
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำบุพบท
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำนามทั่วไป
6. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ผมต้องไปทำงาน
ลมพัดแรงมาก
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
แมวกัดหนู
แมวกินปลาทู
7. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
สักวา-บท
สวิง-ตัว
ขลุ่ย-เลา
ฤๅษี-ตน
รถยนต์-คัน
8. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
เพลารถหักในเพลาเช้า
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
9. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
10. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
กริยานุเคราะห์
วิกตรรถกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
กริยาสภาวมาลา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-09-20 9:43:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::