แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ผมต้องไปทำงาน
แมวกินปลาทู
ลมพัดแรงมาก
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
แมวกัดหนู
2. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
กริยาสภาวมาลา
อกรรมกริยา
กริยานุเคราะห์
สกรรมกริยา
วิกตรรถกริยา
3. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
เพลารถหักในเพลาเช้า
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
4. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
ขนมชิ้นนี้ของใคร
อะไรอยู่ในตะกร้า
คุณมาหาใครคะ
นี่คือบ้านของฉัน
มีอะไร
5. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
สมัย ตราด สมการ
สวรรค์ ปรวด จวัก
จรด ปริญญา ขโมย
ผลีผลาม เหลา สตรี
ประหลาด ตลาด อากาศ
6. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
7. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
ขลุ่ย-เลา
ฤๅษี-ตน
สวิง-ตัว
สักวา-บท
รถยนต์-คัน
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำบุพบท
ขยายคำนาม
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำนามทั่วไป
9. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
สักวา
ตู้เย็น
รถยนต์
เทียนไข
คะแนน
10. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
บรรทัด ศตวรรษ
สรรพางค์ สรรพนาม
พรรษา กรรณิการ์
รังสรรค์ สรรพสินค้า
บรรพชา สรรพนาม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::