แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
มีอะไร
นี่คือบ้านของฉัน
อะไรอยู่ในตะกร้า
ขนมชิ้นนี้ของใคร
คุณมาหาใครคะ
2. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
เพลารถหักในเพลาเช้า
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำนาม
ขยายคำบุพบท
ขยายคำนามทั่วไป
4. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
อกรรมกริยา
วิกตรรถกริยา
กริยาสภาวมาลา
กริยานุเคราะห์
สกรรมกริยา
5. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
บรรทัด ศตวรรษ
พรรษา กรรณิการ์
รังสรรค์ สรรพสินค้า
บรรพชา สรรพนาม
สรรพางค์ สรรพนาม
6. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
แมวกินปลาทู
แมวกัดหนู
ผมต้องไปทำงาน
ลมพัดแรงมาก
7. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
8. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
สวรรค์ ปรวด จวัก
จรด ปริญญา ขโมย
สมัย ตราด สมการ
ประหลาด ตลาด อากาศ
ผลีผลาม เหลา สตรี
9. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
เทียนไข
รถยนต์
คะแนน
ตู้เย็น
สักวา
10. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
ขลุ่ย-เลา
ฤๅษี-ตน
สวิง-ตัว
สักวา-บท
รถยนต์-คัน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:11:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::