แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
  ตู้เย็น
  เทียนไข
  คะแนน
  รถยนต์
  สักวา
2. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
  นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
  ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
  สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
  กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
  ปริตร คนธรรพ์ มารยา
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
  ขยายคำสรรพนาม
  ขยายคำนาม
  ขยายคำวิเศษณ์
  ขยายคำนามทั่วไป
  ขยายคำบุพบท
4. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
  ฤๅษี-ตน
  สักวา-บท
  ขลุ่ย-เลา
  สวิง-ตัว
  รถยนต์-คัน
5. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
  เพลารถหักในเพลาเช้า
  อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
  โคลงเรือแล้วเรือโคลง
  จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
  น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
6. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
  ขนมชิ้นนี้ของใคร
  คุณมาหาใครคะ
  นี่คือบ้านของฉัน
  มีอะไร
  อะไรอยู่ในตะกร้า
7. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
  สกรรมกริยา
  อกรรมกริยา
  วิกตรรถกริยา
  กริยานุเคราะห์
  กริยาสภาวมาลา
8. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
  บรรพชา สรรพนาม
  รังสรรค์ สรรพสินค้า
  สรรพางค์ สรรพนาม
  บรรทัด ศตวรรษ
  พรรษา กรรณิการ์
9. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
  ผมต้องไปทำงาน
  แมวกินปลาทู
  ลมพัดแรงมาก
  ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
  แมวกัดหนู
10. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
  ประหลาด ตลาด อากาศ
  สมัย ตราด สมการ
  สวรรค์ ปรวด จวัก
  จรด ปริญญา ขโมย
  ผลีผลาม เหลา สตรี
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:58:56am