แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. คำในข้อใดออกเสียง 2 พยางค์ทุกคำ
กระดาษสา ภัตตาหาร หนังสือ
สร่าง ภาพลักษณ์ ปกติ
ปริตร คนธรรพ์ มารยา
นนทรี โทษทัณฑ์ ซอมซ่อ
ภูมิฐาน ปลัก ตุ๊กตา
2. "คำในข้อใดที่ ""รร"" อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดเป็นแม่กนทั้ง 2 คำ"
บรรพชา สรรพนาม
รังสรรค์ สรรพสินค้า
บรรทัด ศตวรรษ
พรรษา กรรณิการ์
สรรพางค์ สรรพนาม
3. ข้อใดมีคำกริยานุเคราะห์
ผมต้องไปทำงาน
ลมพัดแรงมาก
ต้นไม้ล้มที่หลังบ้าน
แมวกัดหนู
แมวกินปลาทู
4. คำกริยาที่มีใจความไม่สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีกรรมมารับข้างท้ายมีชื่อเรียกว่าอย่างไร
กริยานุเคราะห์
วิกตรรถกริยา
สกรรมกริยา
อกรรมกริยา
กริยาสภาวมาลา
5. ข้อใดเป็นคำพ้องเสียง
เพลารถหักในเพลาเช้า
จันทร์ไปเที่ยวที่เมืองเวียงจันทน์
น้องทำหนังสือสระภาษาไทยตกลงไปในสระน้ำ
อย่าหวงแหนจอกแหนในสระข้างบ้าน
โคลงเรือแล้วเรือโคลง
6. ข้อใดมีนิยมสรรพนาม
มีอะไร
นี่คือบ้านของฉัน
ขนมชิ้นนี้ของใคร
คุณมาหาใครคะ
อะไรอยู่ในตะกร้า
7. คำนามในข้อใดใช้ลักษณนามซ้ำชื่อได้
เทียนไข
รถยนต์
คะแนน
ตู้เย็น
สักวา
8. ข้อใดใช้คำลักษณนามผิด
ฤๅษี-ตน
สวิง-ตัว
รถยนต์-คัน
สักวา-บท
ขลุ่ย-เลา
9. คำในข้อใดอ่านออกเสียงอย่างอักษรนำทุกคำ
สวรรค์ ปรวด จวัก
ผลีผลาม เหลา สตรี
จรด ปริญญา ขโมย
สมัย ตราด สมการ
ประหลาด ตลาด อากาศ
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคำวิเศษณ์
ขยายคำนาม
ขยายคำวิเศษณ์
ขยายคำบุพบท
ขยายคำสรรพนาม
ขยายคำนามทั่วไป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:52:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::