cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

ประเทศไทย (T) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบวิชาประเทศไทย ชุดที่ 1 เกี่ยวกับจังหวัด อำเภอ ทิศ ภูเขา ทะเลสาบ ที่เป็นที่สุดของไทย
1. ทะเลสาบน้ำจืดใด ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย
2. จังหวัดที่ 77 ชื่อจังหวัดอะไร
3. เกาะใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย
4. เมืองหลวงของประเทศไทยอยู่ภาคใด
5. ใต้สุดของประเทศไทย คือ อำเภอใด
6. น้ำตกใดสูงที่สุดในไทย
7. แคบสุดในสยาม อยู่จังหวัดใด
8. เหนือสุดของประเทศไทย คือ จังหวัดใด
9. ภูเขาลูกใดสูงที่สุดในไทย
10. แม่น้ำใดที่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนของไทย
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 13 Jun 2024 11:13:42am
Open source: github.com / view answer / view no answer