สงสัยพ่อแม่ส่งเรียนพิเศษแต่เล็กแต่น้อย แน่เลย

รู้งี้ไม่กล้าเร่งเด็กให้เรียนกวดวิชาแต่เล็กล่ะ

กลัวเด็ก .. หยุดเรียนรู้
กลัวเด็ก .. ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้
กลัวเด็ก .. ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
กลัวเด็ก .. ขาดความคิดสร้างสรรค์

เร่งเด็กแต่เล็ก อันตราย
เร่งเด็กแต่เล็ก อันตรายา

พบเด็กที่ไหนมีลักษณะ 4 ประการนี้
“สงสัยพ่อแม่ส่งเรียนพิเศษแต่เล็กแต่น้อย แน่เลย”
อาจารย์มหาวิทยาลัย ลองไปถามเด็ก ๆ 4 ลักษณะนี้
ว่าสมัยเด็กเรียนหนักไหม .. เดาคำตอบได้เลย

ข้อความบรรยายประกอบภาพ
จาก FB ของ “ห้องเรียนแห่งอนาคต J-Sharp Future Classroom
การเร่งให้เด็กกวดวิชา อาจส่งผลเสียมากกว่าดีนะคะ…
ผู้ปกครองหลายคน อาจคิดว่า “ทักษะการเรียนรู้” คือ
การท่องจำได้มาก หรือสอบได้คะแนนดี ๆ
แต่แท้ที่จริงแล้ว “ทักษะการเรียนรู้” คือ
ทักษะที่สำคัญ หากอยากรู้อะไรก็สามารถค้นหาได้เอง
ไม่ต้องรอให้ครูหรือใคร ๆ มาป้อนสิ่งเหล่านั้นให้ตลอด
ทักษะนี้จำเป็นต่อการเรียนและการทำงานในอนาคตมาก

ขอบพระคุณข้อมูลจาก บทความ เด็กปฐมวัยเรียนอย่างไรจึงเหมาะสม
โดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
https://www.facebook.com/wiriyah/posts/1079447965426797
https://www.facebook.com/jsfutureclassroom/photos/a.157512717678102.34697.114344381994936/995149297247769/

Leave a Comment