congratulation

พิธีการให้เกียรติบัณฑิต และขอบคุณสถาบัน

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 22
– 20 มกราคม 2560 ลงทะเบียน และรายงานตัว
– 21 มกราคม 2560 ซ้อมใหญ่
– 22 มกราคม 2560 พิธีประสาทปริญญาบัตร
graduate

กำหนดการ พิธีการให้เกียรติบัณฑิต และขอบคุณสถาบัน
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 17.30-20.30 น.
ณ ลานเพชรนิรันดร์

– น.ส.จิรภัทร ทิวทัศน์วิไล ผู้แทนนักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับรุ่นพี่
– นายปรีชา ชมภูกูล ตัวแทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ
– นายกิตติ์รวี ธราดลศิริฐิติกุล ตัวแทนบัณฑิตผู้รับทุนเรียนดีกล่าวขอบคุณ
– น.ส.ธรินทร์ญา สนิทใจ นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับบัณฑิต
– คุณสุทธิชัย หยุ่น ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวแสดงความยินดี
– ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน
– กิจกรรมจุดเทียน เพื่อแสดงถึงความรัก สามัคคี ตาม “คำสอนของพ่อ”
และร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด
– กิจกรรมตามอัธยาศัย กับ Cocktail Party

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร

ยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.2560
และซ้อมใหญ่ 21 ม.ค.2560
และลงทะเบียน และรายงานตัว 20 ม.ค.2560
#congratulation #graduation #nationuniversity

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

8.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย
12.30 น. จัดแถวบัณฑิต และมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมถ่ายรูปหมู่
13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะกรรมการสภา ผู้บริหารและคณาจารย์
15.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตจัดแถวเตรียมความพร้อม
แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่
16.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธีฯ
16.20 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร
– ประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานฝ่ายพิธีการ กล่าวรายงาน
– พิธีมอบปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
– พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตดีเด่น
– ผู้ได้รับปริญญากล่าวคำปฏิญาณตน
17.45 น. ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร
view2
view1

[วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น]
มีภาพสวย ๆ ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ในวารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
ฉบับปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาวิชาเพียบเลย
http://it.nation.ac.th/std/journal57/
http://issuu.com/55560/docs/ntu_journal_2557_b67df48f32480f

วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

เหนือฟ้าคือฟ้า

ฟ้าสดใส โลกสวยงาม
ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง
เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน
เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่
คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ
ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา โอบล้อมให้เราชาวฟ้าขาวมั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี