แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. น้ำตาลข้อใดเป็นโมเลกุลเดี่ยว
ชูโคส กับ แลกโทส
กลูโทส กับ แลกโทส
กลูโคส กับ ฟรักโตส
กาแลกโทส กับ แลกโทส
กาแลกโทส กับ กลูโทส
2. วุ้นเส้นซึ้งทำมาจากถั่วเขียวมีสารอาหารใดต่อไปนี้น้อยที่สุด
แป้ง
น้ำ
ไขมัน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
3. สารอาหารข้อใดให้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
แป้ง
ไขมัน
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรต
น้ำตาล
4. ไขมันมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย คือ ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด
A E K
A B C
B E K
E B D
A C K
5. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลกลูโคสคือ
สารละลายกรดเกลือ
สารละลายไบยูเรต
สารละลายโซเดียมคลอไรน์
สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไอโอดีน
6. สารอาหารข้อใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก
เกลือแร่
ไขมัน
โปรตีน
วิตามิน
คาร์โบไฮเดรต
7. สารพิษจำพวกยูเรีย เกิดจากการย่อยสลายอาหารชนิดใดภายในร่างกาย
โปรตีน
เกลือแร่
ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต
วิตามิน
8. ผลที่ได้จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
กำจัดของเสีย
ทำให้เกิดพลังงาน
ร่างกายเจริญเติบโต
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ไม่ทำให้ท้องผูก
9. สารประกอบคาร์โบไฮเดรต มีธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
CHO
CHON
CHONS
CHONSP
CHOH
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร
เป็นสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นสารที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้
เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
เป็นสารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
เป็นสารที่มีรสชาติอร่อย
11. สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะขาดอาหารอื่นได้ยกเว้นอะไร
คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน
โปรตีน
วิตามิน
น้ำ
12. สารละลายไบยูเรตใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
น้ำตาล
ไขมัน
โปรตีน
แป้ง
คาร์โบไฮเดรต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:48:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::