แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. สารอาหารข้อใดให้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  น้ำตาล
  แป้ง
  ไขมัน
2. ผลที่ได้จากการหายใจของสิ่งมีชีวิตคืออะไร
  ไม่ทำให้ท้องผูก
  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  กำจัดของเสีย
  ร่างกายเจริญเติบโต
  ทำให้เกิดพลังงาน
3. ไขมันมีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย คือ ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด
  A E K
  A C K
  A B C
  B E K
  E B D
4. สารที่ใช้ทดสอบน้ำตาลกลูโคสคือ
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายไอโอดีน
  สารละลายกรดเกลือ
  สารละลายโซเดียมคลอไรน์
  สารละลายไบยูเรต
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารอาหาร
  เป็นสารที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้
  เป็นสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์
  เป็นสารที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้
  เป็นสารที่มีรสชาติอร่อย
  เป็นสารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
6. สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะขาดอาหารอื่นได้ยกเว้นอะไร
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  โปรตีน
  วิตามิน
  น้ำ
7. สารอาหารข้อใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก
  ไขมัน
  วิตามิน
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  เกลือแร่
8. สารพิษจำพวกยูเรีย เกิดจากการย่อยสลายอาหารชนิดใดภายในร่างกาย
  วิตามิน
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  เกลือแร่
  ไขมัน
9. สารละลายไบยูเรตใช้ทดสอบสารอาหารประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  น้ำตาล
  แป้ง
  ไขมัน
  โปรตีน
10. น้ำตาลข้อใดเป็นโมเลกุลเดี่ยว
  กลูโทส กับ แลกโทส
  กาแลกโทส กับ แลกโทส
  กลูโคส กับ ฟรักโตส
  ชูโคส กับ แลกโทส
  กาแลกโทส กับ กลูโทส
11. วุ้นเส้นซึ้งทำมาจากถั่วเขียวมีสารอาหารใดต่อไปนี้น้อยที่สุด
  โปรตีน
  แป้ง
  ไขมัน
  น้ำ
  คาร์โบไฮเดรต
12. สารประกอบคาร์โบไฮเดรต มีธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
  CHON
  CHONSP
  CHO
  CHONS
  CHOH
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:01:06am