change

growth #successpictures

successpictures กับความมุ่งมั่น

successpictures กับความมุ่งมั่นมีภาพมากมายที่ให้ชวนคิด เช่น growthเป็นภาพที่ชายหนุ่มกำลังปีนขึ้นที่สูงแต่ถูกฉุดรั้งไว้ด้วย pay it safe!หรือ you ‘ve changed!หรือ you should be happy with what you have!เป็นคำถามที่น่าสนใจว่า “ในระหว่างที่กำลังเดินอยู่”ห้องเรียนควรสอนไปในทิศทางใด ระหว่าง 1. ปลอดภัยไว้ก่อน เสี่ยงไปจะได้ไม่คุ้มเสีย 2. ต้องเปลี่ยนแปลง ทำแบบเดิมย่อมได้ผลแบบเดิม 3. จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามี

ตีแสกหน้าอาจารย์คอม กับความเสี่ยงของโปรแกรมเมอร์

ในความเห็นของผม ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สะท้อนภาพความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อสร้างความตระหนัก และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสที่ความเสี่ยงเหล่านั้นจะเกิดขึ้น เห็นการสะท้อนแรง ๆ ที่ของใช้คำว่า ตีแสกหน้า เพราะหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว ซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าแชร์มา แล้วผมก็นำไปเล่าต่อ แล้วก็ repost ส่วนของ quote และ บทความ อีกหลายที่ครับ เพราะเป็นสิ่งที่ควรตะหนักกัน   เคยอ่านบทความ 2 เรื่อง เขียนโดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิชา Business Analytics and Intelligence สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท่านเขียนบทความลง manager online มีความสนใจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะความเสี่ยง (Risk Management) และความเสี่ยงที่ใกล้ตัว คือ สถาบันการศึกษา และ อาชีพอาจารย์ ใครที่สนใจเรื่องความเสี่ยง คาดไว้ก่อนว่าต้องทำงานประกันคุณภาพ เคยเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการ แต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ทำให้ …

ตีแสกหน้าอาจารย์คอม กับความเสี่ยงของโปรแกรมเมอร์ Read More »

ทุจริต หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เกิดได้ทุกวัย ทุกวุฒิการศึกษา

ครอบครัว การงาน และสังคม กับคุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย สิ่งใดสำคัญที่สุด บางทีอธิการท่านก็คิดว่า “ครอบครัวสำคัญที่สุด” ตกงานยังหางานใหม่ได้ แต่ครอบครัวหาใหม่ไม่ได้ แล้ววันหนึ่ง อธิการท่านก็แก้ไขเกรดให้กับลูกชาย เห็นคนในบ้านสำคัญกว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับทั้งปวง แม้รู้ว่าเป็นความเสื่อมเสียทางวิชาการก็ตาม ผลคือ การถอดถอนตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ซึ่งเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ — เรื่องนี้เกิดที่ สจล. เห็นข่าวเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2556 ซึ่ง ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา ได้ดำเนินการทำผิด และมีมูลความจริง http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1385643276&grpid=00&catid&subcatid

โรงเรียนลดชั่วโมงเรียนวิชาการ เน้นเสริมการงานอาชีพ เริ่มปีหน้า

เสกโลโซบอกว่า “ได้อย่าง เสียอย่าง” – โรงเรียนกวดวิชาบอกว่า “ดี ๆ ชอบ ๆ เข้าทางแล้ว” – ส่วนเด็กต่างอำเภอบอกว่า “เรียนมากปวดหัว ..” – เด็กในเมืองบอกว่า “สอนน้อยหน่อยก็ดี ที่สอนมาเรียนล่วงหน้าไปหมดแล้ว” – คุณครูบอกว่า “ดีมาก .. จะได้มีเวลาทำผลงาน” มีข้อมูลเบื้องต้นว่า .. จำนวนโรงเรียนกวดวิชาในลำปาง ประเมินด้วยสายตามีเกือบ 30 แล้ว ถ้าปรับหลักสูตรลดวิชาการในโรงเรียน คาดจะมีผุดใหม่ทะลุ 50 เป็นแน่ http://thaiabc.com/lampangnet/admin/528/ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดชั่วโมงเรียนวิชาการเกือบครึ่ง เน้นเสริมการงานอาชีพ โดยเริ่มในปีการศึกษาหน้า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภานิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดงานสมัชชาการศึกษา 2556 การศึกษาไทยแบบไหนที่เด็กต้องการ โดยเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานครจัดขึ้น ว่า หลักสูตรการศึกษาไทยในปัจจุบันใช้มากว่า 12 ปี (2544) ถือว่าล้าสมัย จึงเตรียมปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นโดยเน้นกระบวนการทางวิชาการ ทั้งของไทยและต่างประเทศ …

โรงเรียนลดชั่วโมงเรียนวิชาการ เน้นเสริมการงานอาชีพ เริ่มปีหน้า Read More »