technology

ชวนนักเรียนเขียนบล็อก

wordpress สำหรับสร้าง blog และ siteระบบนี้เค้ามี application ที่ช่วยให้การเขียนการอ่าน และการควบคุมในฐานะ admin ทำได้ง่ายวันหนึ่ง พบว่า บัญชีหนึ่งมีปัญหา อัพเดทไม่ได้ ไม่โหลดรายการใหม่ ก็ต้องทำใจ clear ข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ อัพเดทแอปพลิเคชัน แล้วขอเชื่อมต่อกันใหม่ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การแจ้งผลการอัพโหลดก็ดีขึ้น เป็นต้น ที่มาของเรื่อง คือกำลังเตรียม #เรื่องเล่า ให้ เด็ก ๆ ฟังว่า เว็บไซต์ทั่วไปเค้าใช้ระบบนี้ จะชวนนักเรียนเข้าไปสมัครฟรีกับ wordpress.com ไปเขียน post แล้วก็ให้ launch site กันเอง คุยแก้ปัญหาที่พบกับเพื่อน เป็นงานในสัปดาห์ที่หนึ่ง เรื่องก็จะตรงกับ #ลักษณะบุคคล ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ที่เชื่อว่าทุกคนย่อมแตกต่างกัน คือ เล่าเรื่องที่ประทับใจ เช่น เข้าค่ายลูกเสือ …

ชวนนักเรียนเขียนบล็อก Read More »

โป้ยเซียน

นิสิตทั้ง 8 เล่าเรื่องขายสินค้าออนไลน์

เมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 มีนิสิตเล่าเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ ฟังเพลินเลยครับ เพราะแต่ละท่านมีภูมิหลัง ที่มาที่ไป กระบวนการ และความสุขจากการขาย แตกต่างกันไป เรียกว่า หลากหลายรสชาติ ไม่ซ้ำกันเลย เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มีบางท่านที่ผมขอเป็นลูกค้าเค้าด้วยนะ สั่งสินค้ามาส่งที่ทำงานของผม ซึ่งเค้าก็โอเค (ทำให้นึกถึงเพื่อน 603 ที่เล่าเรื่องการเย็บกระเป๋าหนังทำมือ hand-made ที่แชร์ผลงานที่ได้ทำจากการเรียนเย็บกระเป๋าหนัง เสมือนผลงานส่งคุณครูก่อนจบรายวิชาที่เรียนออนไลน์ ผลงานกระเป๋าของเพื่อนดูดีมาก เห็นบอกว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง เช่น โซ่ทองเหลือง หรือเหรียญที่ใช้แต่งกระเป๋า) กลับมาเรื่องลูกศิษย์ทั้ง 8 ที่ทำให้นึกถึงความเทพของแต่ละคน ก็ชวนให้นึกถึง 8 เซียนข้ามทะเล (eight immortals) ที่แต่ละผลงาน และความเป็นมาล้วนมีเสน่ห์แตกต่างกันไป น่าบันทึกไว้เพื่อเป็นบทเรียน นำไปบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่นิสิตแต่ละคนได้เลือกสินค้า พบว่า บางคนผลิตสินค้าภายในเครือญาติ บางคนมีอาชีพเสริมขายออนไลน์ บางคนฝันอยากเป็นเกษตรกร บางคนเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากจีน บางคนขายรถยนต์มือสอง บางคนเป็นนักสะสมหนังสือการ์ตูน บางคนชอบต่อเลโก้ บางคนมีสินค้าแบรนเนมที่ขายต่อแล้วได้ราคา หากลงลึกไปที่ตัวสินค้า เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ที่นิสิตเค้าเลือกมาขายออนไลน์ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ทันที ไม่จำกัดงบประมาณ เพศ วัย …

นิสิตทั้ง 8 เล่าเรื่องขายสินค้าออนไลน์ Read More »

https://web.facebook.com/sukhamai.sukrit

ต้นแบบ Sticker line แบบที่ 3 มาแล้ว

เริ่มต้นด้วยความรู้สึกอยากวาด Sticker line ไว้ใช้งาน จึงลงมือวาดการ์ตูนอย่างง่าย จำนวน 8 ตัว แล้วส่งขึ้นไปขาย ตั้งชื่อว่า burin1 พบว่าไม่ค่อยสวย ตัวหนังสือเล็กมาก อ่านยาก ตัวการ์ตูนอยู่ในพื้นสี่เหลี่ยมสีขาวที่ไม่เป็น transparent ได้เก็บข้อเสนอแนะของเพื่อน ๆ ไว้ในใจ เพื่อนำมาปรับปรุงรุ่นใหม่ เมื่อรวบรวมปัญหาได้ระยะหนึ่ง จึงได้พัฒนาเป็น Sticker แบบที่สอง ในชื่อ A man talks with his friends ในเซตนี้มี 40 ตัว จำหน่ายราคาเท่าเดิมคือ 35 บาท ปัญหาที่มองเห็นในแบบที่สอง คือ รายละเอียดที่ขอบของตัวการ์ตูนและตัวหนังสือ ไม่เป็นแบบ anti-aliased จะเห็นรอยขอบยึกยักไม่สวย เนื่องจาก sticker มีขนาดเล็กบนโปรแกรม line จึงแสดงปัญหาให้เห็นได้ไม่ชัดเจนงานวาดเริ่มต้นด้วย MS Powerpoint แล้วใช้เครื่องมือวาด คือ Shape, Curve เป็นส่วนใหญ่ในการวาดตัวการ์ตูน …

ต้นแบบ Sticker line แบบที่ 3 มาแล้ว Read More »

pdf2doc และ pdfcandy

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (1/2)

การทดสอบแปลงแฟ้ม pdf ภาษาไทยเป็น word โดยใช้แฟ้มต้นฉบับที่สร้างจากทั้ง Word 2010 และ 2019 ให้ผลไม่ต่างกันมาก พบว่า pdf2doc.com , pdfcandy.com , google docs ให้ผลลัพธ์ดี มีความสมบูรณ์ประมาณ 80% ซึ่งใกล้เคียงกันกับแฟ้มที่สร้างด้วยโปรแกรม pdfcreator หรือ save as หรือ microsoft print โดยผลลัพธ์จาก 3 บริการข้างต้น ให้ผลดีกว่า adobe online, ilovepdf, pdftoword และ smallpdf สำหรับผลงานที่สร้างจาก Word ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) การใช้ google docs มีปัญหา error convertion กับการแปลงแฟ้ม pdf ที่สร้างมาจาก pdfcreator 2) ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิตนั้น …

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (1/2) Read More »

รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พบ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 17.30 น. สอบด้วยการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานที่สำคัญด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา และแนวทางการหารายได้ของสำนักงานฯ” เอกสารที่ต้องยื่น เช่น ประวัติการศึกษา หรือสำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา โดยไม่พบว่ามีการระบุวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ และเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 2 หน้า หรือ เอกสารนำเสนอด้วย Power point หรือในรูป คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีดังนี้ 1) มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ 2) มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ 3) มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับตำแหน่งนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2561 ประเด็นที่น่าสนใจอยู่หน้า 7 พบ หัวข้อ 2 เป้าหมาย …

รับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Read More »

ปรับให้ชิดขอบทั้งซ้ายและขวา

เพื่อนทัก ชวนมอง text-align : justify ในบทความ

นึกถึงเพื่อน ๆ และโฆษณาอุปกรณ์ออกกำลังกับคำว่า #เอวเล็กเพื่อนทักผมคิดว่าไม่ใช่แค่เอวนะครับ อะไรเล็กเพื่อนก็ทักเมื่อวาน มีเพื่อนทัก เรื่องการใช้ css tagที่ชื่อ text-align กำหนดค่าเป็น justifyซึ่งที่ผ่านมา พบ thai-justify บน microsoft wordที่เพื่อน ๆ ใช้เขียนบทความ พบใช้เขียนกันทุกบทความ ทุกเวทีParagraph ไหนไม่มี thai-justify เป็นต้องโดนทักแต่กับการเขียน webpage แล้ว ผมก็ยังไม่เคยใช้ properties นี้ วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เริ่มปรับการแสดงผลบทความหัวข้อ “รวมบทความของ ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ จาก facebook.com“มีผลให้เนื้อหาในบทความทั้ง 45 เรื่องชิดขอบซ้าย และขอบขวา ซึ่งค่า default การแสดงผล มักชิดแต่ขอบขวานับจากนี้ เมื่อเตรียมเนื้อหา ก็จะมองหาตำแหน่งที่จะใช้ justifyเพราะการปรับ justify ทำให้เนื้อหาดูเป็นระเบียบชิดขอบสวยงามเหมือนที่พบใน บทความวิชาการในวารสาร thaijoเหมือนที่พบใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม conferenceเหมือนที่พบใน …

เพื่อนทัก ชวนมอง text-align : justify ในบทความ Read More »

ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)

ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)

ธุรกิจเกิดใหม่ คือ ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น เกิดจากแนวคิด หรือไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักเริ่มจากการเห็นช่องทาง หรือโอกาสที่คนอื่นยังไม่ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้นและไม่มีใครทำมาก่อน เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Growth) ออกแบบให้มีการทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable) ขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก (สุพเนตร แสนเสนา และคณะ, 2561; ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี, 2562 และ Finance-Rumour, 2020) ขั้นตอนการทำธุรกิจเกิดใหม่ขั้นตอนที่ 1 การมองไปในอนาคตขั้นตอนที่ 2 ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นขั้นตอนที่ 3 เขียนผังความคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นตอนที่ 4 สร้างตัวต้นแบบขั้นตอนที่ 5 นำตัวต้นแบบไปนำเสนอคน 100 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนที่ 6 นำความคิดเห็นที่ได้ มาพัฒนาตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนที่ 7 สร้างทีมงานและหาผู้ร่วมก่อตั้งขั้นตอนที่ 8 จดทะเบียนบริษัทให้เป็นนิติบุคคลขั้นตอนที่ 9 มองหาเงินทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไปในเวลาเดียวกันขั้นตอนที่ 10 …

ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) Read More »

การใช้ puffin tv browser บน android tv

เมื่อได้ smart tv ของ Haier รุ่น LE32K9000T และต้องการใช้งาน browser เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง puffin tv browser ผ่าน play store บน android tv เมื่อติดตั้ง app ใหม่ เพิ่มเข้าไปแล้ว ก็คลิ๊กเปิด app เพื่อใช้งาน browser บน android tv จะพบตัวเลือก “เพิ่ม url จากมือถือ” เพื่อทำการ scan qr code ที่พบบน browser เมื่อ scan จาก smart phone อีกเครื่องแล้วก็จะเข้า cloudmosa.net เพื่อพิมพ์ url ในช่องว่าง ซึ่งง่ายกว่าบน android tv ที่ใช้ tv …

การใช้ puffin tv browser บน android tv Read More »

ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้

วันนี้งานเข้า .. น้องนุส โทรมาสอบถามว่า จะ print ปก CD สำหรับงานประชุมวิชาการอย่างไร ก็พูดคุยกันว่าที่ผ่านมา คุณเรณู กับคุณปุ๊ เค้าทำเป็นประจำทุกปี หากสอบถามข้อมูลทางเทคนิคว่าจะ Print ปก CD อย่างไร ก็ตอบว่า เคยเล่าไว้ใน http://www.thaiall.com/blog/burin/6530/ วันนี้ได้ฤกษ์ นำ Blog มาปัดฝุ่น และเขียนเป็นขั้นตอนการทำงานใหม่ เป็นวิธีการใช้ Microsoft word ช่วยในการวางภาพลงไปบนปก CD มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิด word 2010 2. เลือก New , Available Templates 3. ในช่อง Search Office.com for templates 4. พิมพ์ CD พบ “CD or DVD …

ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้ Read More »

สี่แชร์ ระงับ sharing function ในบัญชีของผม

เล่าสู่กันฟังว่า หลายปีมานี้ใช้บริการ embeded จากหลายเว็บไซต์ มาใส่ในโฮมเพจ เช่น การแชร์หนังสือแบบ PDF ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เพราะเรียบเรียงเอง วันนี้พบปัญหาลิขสิทธิ์หนังสือของฝรั่งเรื่อง Java http://www.thaiall.com/media/four_shared/ ผมมีหนังสือฝรั่งหลายเล่ม เพราะชอบ เก็บไว้ และแชร์ แต่ถูก Robot ตรวจพบ ทำให้บัญชีนี้ถูกสั่งระงับการแชร์ มีผลไปทุกแฟ้ม หลังพบปัญหา อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเป็น สี่แชร์ยังเมตตา ยังให้เข้าบัญชี และดาวน์โหลดออกมาได้อยู่ ถ้าเป็นเว็บไซต์อื่น บางทีเข้าบัญชีไม่ได้เลย เคยเจอกับ sound cloud ที่ใช้เกินโควตามาแล้ว เว็บที่ผมทำ embeded สี่แชร์ไว้ ที่ http://www.thaiall.com/webmaster บัญชี sound cloud หลายบัญชี เกิน 120 นาที ถ้าเกิน แฟ้มหายเลยครับ https://soundcloud.com/thaiall