definiton, review, fact

รวมประเด็นเกี่ยวกับ นิยามศัพท์ (Definition) ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และข้อเท็จจริง (Fact)

TTPcargo มีบริการข้อมูลสินค้าค้าปลีกจีน เถาเป่า (Taobao)

TTPcargo มีบริการข้อมูลสินค้าค้าปลีกจีน เถาเป่า (Taobao)

ค้นข้อมูลพบว่า TTPCargo น่าสนใจมาก มีข้อมูลให้เลือกมากมาย หากเลือกได้แล้ว ก็ติดต่อกับทีมงานของ TTPCargo มีบริการครบวงจร สามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนเข้าไทยได้เลย โดย TTP CARGO เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้า ระหว่างผู้ซื้อ(ในประเทศไทย) กับ ผู้ขาย(ในประเทศจีน) TTP CARGO ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้า และไม่ได้มีความรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งความเสียหายจากร้านค้า ร้านค้าส่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดรูปแบบ สินค้าส่งไม่ตรงตามจำนวน หรือความผิดพลาดใด ๆ จากร้านค้า เพราะ TTP Cargo เป็นเพียงตัวกลางผู้ประสานงานติดตามให้อย่างเต็มที่เท่านั้น และการติดต่อประสานงาน ที่เป็นบริการฟรี จะมีหน้าที่ทำการสั่งซื้อตามรายการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น https://taobao.ttpcargo.com/ เถาเป่า (Taobao) หรือเว็บไซต์ Taobao.com เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค้าปลีก บริการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประเทศจีน ที่มีผู้ใช้งานเถาเป่ามากถึง 5 พันล้านผู้ใช้ และมีจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์กว่า 60 ล้านครั้งต่อวัน และทุกวันมีการขายสินค้าออนไลน์ของ Taobao มากกว่า 8 พันล้านชิ้นต่อวัน เฉลี่ยการขาย 48000 รายการขายต่อนาที …

TTPcargo มีบริการข้อมูลสินค้าค้าปลีกจีน เถาเป่า (Taobao) Read More »

If you can't explain it simple, you don't understand it well enough.

ชวนผู้เรียนฝึกซ้อมการอธิบายบ่อย ๆ

ชวนผู้เรียนฝึกซ้อมการอธิบายบ่อย ๆ .. ดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใด ให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเอง ยังไม่เข้าใจมันดีพอ (If you can’t explain it simple, you don’t understand it well enough.)” โดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทำให้นึกถึงความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งในสื่อสังคม มักเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ชาวโซเชียล พบว่า #ชาวโซเชียล จุดประกาย ปลุกกระแส ตาม “ข่าวในแต่ละช่วงเวลา” ให้ชาวโซเชียลช่วยกันอธิบาย สืบค้น อย่างมีความสุขตามสายอาชีพ หมอก็อธิบายแบบหนึ่ง ทนายก็อธิบายแบบหนึ่ง นักข่าวก็อธิบายแบบหนึ่ง อินฟูเอ็นเซอร์ก็อธิบายอีกแบบ ผู้อ่านก็เข้ามาช่วยอธิบายในแบบของตน เป็นกรณีศึกษาในห้องเรียน ให้เข้าไปดูพฤติกรรมชาวโซเชียล ที่ช่วยอธิบายเหตุการณ์ตามประสบการณ์ หรือฐานสมรรถนะเฉพาะตน ที่ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟังมา แล้วก็อธิบายตามความเชื่อ ซึ่งเป้าหมายของการสื่อสาร เลือกนำเสนอผ่านการเขียน/พูดแสดงออก คือ เพื่อให้ข้อมูล ทั้งเชิงบวก เชิงลบ หรือสร้างสรรค์ …

ชวนผู้เรียนฝึกซ้อมการอธิบายบ่อย ๆ Read More »

เล่าเรื่องลีนุกซ์ไว้ใน isinthai กำลังปรับปรุง ยังไม่เรียบร้อย

มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง ลีนุกซ์ (Linux) มาหลายปี จึงเขียนสิ่งที่เรียนรู้มา เป็นการจัดการความรู้ (KM) แบบ story telling และฝากไว้กับโดเมน isinthai.com ต่อมาปล่อยให้โดเมนนี้หลุดไป เนื่องจากถือครองโดเมนไว้มากแล้ว (มากเกิน) พอโดเมนหลุด ก็เปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงโฮมเพจ ฝากไว้ที่ http://www.thaiall.com/isinthai และมีเว็บเพจลูกอีกหลายหน้าที่เพิ่มมาในภายหลัง แต่ตัวหลัก คือ โฮมเพจหน้าเดียว ช่วงแรกทำเป็น html อย่างเดียว ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น php และเริ่มมีการประมวลผล เลือกแสดงข้อมูลผ่าน query string เนื้อหาก็แทบไม่ได้ปรับให้สมบูรณ์เท่าที่ควร ครั้งใดที่คิดจะปรับก็จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ แต่ก็ไม่ได้ปรับให้สมบูรณ์ หมดไฟซะก่อน จนกระทั่ง มกราคม 2560 มีโอกาสนำโฮมเพจลีนุกซ์มาทบทวน จึงปรับย้ายเนื้อหาไปวางในตัวแปรแบบ array แทน ส่วนรูปแบบการแสดงผล เขียนเป็น function box ก็จะมีกล่องแสดงผลไม่กี่รูปแบบในโฮมเพจหน้านี้ เพราะต้องการปรับให้เป็น Responsive Web Design ที่เปลี่ยนการแสดงผลต่างกันไปตามอุปกรณ์แต่ละแบบ เครื่องมือที่ใช้เขียนเป็น editor …

เล่าเรื่องลีนุกซ์ไว้ใน isinthai กำลังปรับปรุง ยังไม่เรียบร้อย Read More »

การตั้งคำถามก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน

การตั้งคำถามก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน เมื่อมองจาก ภาพปัญหา กับ เจตนาของคำถาม มี 4 แบบ 1. Wide + Affirm what we know = Adjoining ปัญหากว้าง และยืนยันสิ่งที่เรารู้ = เพื่อให้ความรู้กระชับ ต.ย.คำถาม ภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนใช่ไหม 2. Wide + Discover something new = Elevating ปัญหากว้าง และได้เรื่องใหม่ = เพื่อยกระดับความรู้ ต.ย.คำถาม ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเป็นที่นิยม คือ ภาษาอะไร จะได้ไปศึกษา 3. Narrow + Affirm what we know = Clarifying ปัญหาแคบ และยืนยันสิ่งที่เรารู้ = เพื่อให้ความรู้กระจ่างชัดขึ้น …

การตั้งคำถามก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน Read More »

คุณธรรม จริยธรรม จากงานวิจัย

เห็นข่าวเด่นทางทีวีที่เล่าถึงการกระทำผิดของผู้คน เห็นได้ชัดว่าผู้กระทำความผิดไม่น้อย ขาดจริยธรรมตั้งแต่ขั้นที่ 1 ที่มักพบในเด็กอายุ 2 – 10 ขวบ ตามทฤษฎีของ Kohlberg ที่ ผศ.ดร.ดุจเดือน ได้ไปสังเคราะห์มา ก็ไม่อยากจะยกตัวอย่าง เพราะตัวอย่างมีให้เห็นแทบทุกวันในข่าวเช้าเกือบทุกช่อง วันไหนไม่มี ถือว่าผิดปกติมากมาย   อ่าน รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยและต่างประเทศ [1] ของ ผศ.ดร.ดุจเดือน พันธุนาวิน (2550) ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) โดยเล่าเรื่องของ พัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development) ตามทฤษฎีของ Kohlberg (1969) ในหน้า 9 ว่า ระดับจริยธรรม และอายุมี 3 ระดับ แต่ละระดับมี 2 ขั้นของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ดังนี้ ระดับที่ 1 ก่อนกฎเกณฑ์ อายุ 2 – 10 ขวบ …

คุณธรรม จริยธรรม จากงานวิจัย Read More »

การทำวิจัยระดับปริญญาเอก

มีเพื่อน share มาให้ ผมเก็บภาพนี้ไว้เป็น case study ในวิชาที่สอนเกี่ยวกับการทำ project ส่วนเนื้อหาในภาพก็ใช้คุยได้หลายวิชา อาทิ การตลาด จริยธรรมคุณธรรม และกฎหมาย ผมว่าการออกแบบเว็บเพจก็ยังเล่าให้นักศึกษาฟัง เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ได้อีกด้วย แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องการประกันคุณภาพของ สกอ.ได้ ชื่อโดเมนสวยมากครับ researchthailand.com คนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ – ตัวนักศึกษาปริญญาเอก – อาจารย์ที่ปรึกษา – ผู้รับจ้าง – สถาบันการศึกษา – สกอ. ???

ความหมาย และความจำเป็น กับคำว่ามืออาชีพ

ความหมาย และความจำเป็น ที่ต้องใช้มืออาชีพ 1. ความหมายของมืออาชีพ ของ สุรชัย เทียนส่ง ใน blog คณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร มืออาชีพ คือ มือ + อาชีพ เอาคำสองคำนี้มาประสานกัน การทำงานคงต้องใช้มือในการลงมือทำ มือทำตามสมองและจิต  การงานใดที่เรามองว่ามันคืออาชีพ เราควรจะทำมันเต็มกำลังสามารถและควรจะพยายามรักษาอาชีพที่เราทำนั้นไว้ให้ดีที่สุด เมื่อเราทำเช่นนี้ เราก็จะมีความสามารถในงานที่เราทำเหนือใคร ๆ จนสามารถสอน บอกเล่า งานการที่เราทำนั้นแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งอาจหมายถึงคำที่เขาเรียกกันว่า ผู้มีประสบการณ์ http://blog.pharm.su.ac.th/content/%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E 2. ความจำเป็นที่ต้องใช้ มืออาชีพ มาเป็น อาจารย์พิเศษ ของ ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช นิเทศ ศิลปากร ตอบคำถามเรื่อง “อะไรคือ ความตั้งใจแรกที่ คณะไอซีที ต้องอยู่บางรัก และมีอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ สกอ. ประเมิน ไม่ผ่าน” ว่า “คณะมีความตั้งใจ คือ ต้องการให้นักศึกษาจบไปแล้วทำงานเป็นเลย …

ความหมาย และความจำเป็น กับคำว่ามืออาชีพ Read More »

เกมออนไลน์ชื่อดัง HON และ Point Blank ตั้งเป้านักเรียน-นักศึกษา

  30 มี.ค.56 ผู้จัดงาน Garena Star League 2013 จัดแข่งประชัน 2 เวทีเกมออนไลน์ชื่อดัง HON และ Point Blank ตั้งเป้านักเรียน นักศึกษา ชมงานกว่า 5 หมื่นคน เล็งขยายพื้นที่จัดงานครั้งหน้าอีกเท่าตัว รองรับเกมเมอร์ (Gamer) จากการสำรวจยังพบว่าทั้ง 2 เกม เป็นเกมที่มีสัดส่วนการเล่นกว่า 80% ของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเกม HON ที่มีผู้เล่นแอคทีฟกว่า 2 ล้านคนต่อเดือน นายสกลกรณ์ สระกวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Playinter และ Garena ผู้จัดงาน Garena Star League 2013 เปิดเผยว่า การจัดงาน Garena Star League 2013 ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทขยายไลน์การจัดงานมาเป็นงานใหญ่จากที่เคยเข้าร่วมกับงานเกมประจำปีมาก่อนหน้านี้ โดยการจัดงานครั้งนี้บริษัทใช้งบประมาณทั้งหมดราว 15 ล้านบาท …

เกมออนไลน์ชื่อดัง HON และ Point Blank ตั้งเป้านักเรียน-นักศึกษา Read More »

กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต [itinlife389]

  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เซ็นอนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน แม้จะมีนักศึกษาหลายพันคน อันมีจุดเริ่มต้นมาจากข่าวขายปริญญาในปี 2554 (สุชาติ ธาดาธำรงเวช, 2555) เป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่ถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลเรื่องมาตรฐานการศึกษา และผลการตรวจสอบเงื่อนไขในวิชาชีพครู ซึ่งก่อนหน้านั้นมีวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ปิดเมื่อปี 2540 และวิทยาลัยศรีอีสานปิดเมื่อปี 2533 นั่นแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมีกลไกกำกับติดตามให้สถาบันการศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไปทำงานในสังคมได้ตรงกับที่กำหนดไว้ หลักสูตรที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาอาจจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ มีสภาวิชาชีพ และไม่มีสภาวิชาชีพ หมายความว่าหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรองจะต้องจัดการเรียนการสอนตามที่สภาวิชาชีพเห็นชอบก่อนสอน เช่น เรียนวิชาอะไร เป็นเวลาเท่าใด คุณสมบัติอาจารย์ เครื่องมือที่พร้อม เงื่อนไขการฝึกงาน เป็นต้น เพราะหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สภาวิชาชีพจะออกใบรับรองวิชาชีพให้ไปทำงาน ถ้าไม่มีใบรับรองก็ไม่สามารถทำวิชาชีพนั้นได้ อาทิ สัตวแพทย์ วิศวะ พยาบาล แพทย์ เป็นต้น การได้ใบรับรองวิชาชีพมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนเปิดหลักสูตร ระหว่างจัดการเรียนการสอน และภายหลังจากสำเร็จการศึกษา กลางมีนาคม 2556 พบข่าวว่าหลักสูตรสัตวแพทย์ในสถาบันหนึ่ง ที่สภาวิชาชีพไปตรวจมาตรฐานครั้งแรก หลังเปิดหลักสูตรแล้ว 5 ปี พบว่าหลักสูตรไม่ผ่านหลังเปิดสอนแล้ว 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 170 …

กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต [itinlife389] Read More »